Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje odborné stanovisko Státního zdravotního ústavu k nošení ochranného štítu bez ochranné roušky:


 

Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky

21. duben 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie

 

V současné situaci se nařízením vlády ČR https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Omezeni_volneho_pohybu všem osobám s okamžitou účinností zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

  • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
  • dětí do dvou let věku,
  • osob se závažnými poruchami autistického spektra,
  • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.

Výjimku na nošení průhledných roušek či štítů udělila vláda znakujícím moderátorům a tlumočníkům do znakového jazyka pro lepší porozumění neslyšících.

 

Pouhé nošení ochranného štítu bez ústenky (roušky) nelze v současné situaci považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest vzhledem k charakteristice šíření infekčních kapének, jak dokládá také následující studie http://www.szu.cz/tema/prevence/turbulentni-aerodynamika-vydechovanych-plynu-a-emise