Stručná informace k uvažované události udílení státních vyznamenání na Pražském hradě dne 28.10.2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, na základě četných a opakujících se dotazů hromadných sdělovacích prostředků vydává prostřednictvím svých internetových stránek k uvažované události následující stručnou vysvětlující informaci:

Pojednávaná uvažovaná událost spadá svou povahou v době současného nouzového stavu pod usnesení Vlády ČR č.  1021 ze dne 12.10.2020, o přijetí krizového opatření (stejnopis ve stejný den zveřejněn zároveň ve Sbírce zákonů ČR pod částkou 166, číslem předpisu 407).

Z bodu III. citovaného usnesení vlády ČR zřetelně vyplývá, že Hygienická stanice hlavního města Prahy není nijak oprávněna udělovat jakékoli výjimky ohledně v opatření stanovených pravidel. Takovým orgánem je Ministerstvo zdravotnictví.

HSHMP v dané záležitosti, na základě předchozí žádosti, poskytla MZ pouze dílčí – odborné, výhradně vnitroresortní neveřejné stanovisko.

Jinak HSHMP, s ohledem na v předchozích větách sdělené, v dané záležitosti není jakkoli činná.

 

V Praze 16.10.2020

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy