U fotbalového zápasu Slávia – Leicester pražští hygienici žádná rozhodnutí nepřijímali

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se důrazně ohrazuje proti části článku „Babiš chce prověřit české testy. Ty, které stát dlouho ignoroval“ zveřejněné na zpravodajském informačním portálu Seznam Zprávy dne 22. 2. 2021. Článek neznámého autora v jedné z částí zcela lživě dává HSHMP do souvislosti s testováním diváků minulý týden odehraného fotbalového zápasu mezi týmy SK Slávia Praha  - Leicester City FC a udělením výjimky pro vstup omezeného počtu diváků na stadion. HSHMP upozorňuje, že uváděný fakt je naprosto lživý a nepravdivý.

 

 

U předmětného článku  zcela zaráží skutečnost, že k citovanému lživému sdělení došlo, aniž by neznámý autor předtím HSHMP kontaktoval, aby si svojí mylnou informaci jakkoli ověřil. HSHMP považuje zveřejněný text ze strany redakce za projev neprofesionality a neobjektivity. Možnost dát prostor k vyjádření subjektu, který je v textu předmětem lživé informace by mělo patřit k naprostým základům žurnalistické práce v demokratických podmínkách.

 

HSHMP ohledně dané sportovní akce nebyla nijak činná: nevydávala žádná stanoviska, rozhodnutí ani výjimky.

 

HSHMP nadto uvádí, že,  v souladu s nadále platným usnesením vlády České republiky č. 127 ze dne 14. 2. 2021 o přijetí krizového opatření, nesmí udílet výjimky pro konání jakýchkoli hromadných akcí a tak ani stanovovat závazné hygienicko – epidemiologické podmínky takových akcí.

 

HSHMP upozorňuje, že v případě testování omezeného počtu účastníků byť povolené hromadné akce na covid-19, například v případě důležitého státního zájmu nebo významných sportovních utkání či soutěží, by se jednalo o poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení. K dané činnosti by poskytovatel zdravotních služeb musel disponovat příslušným povolením krajského úřadu. Zákonnou podmínkou k udělení povolení je předchozí souhlasné závazné stanovisko krajské hygienické stanice,  v jejímž správním obvodu mají být zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení. HSHMP však žádné takové závazné stanovisko nevydávala.

 

Dle dostupných mediálních zpráv mělo testování diváků na stadionu probíhat v rámci testovací fáze projektu Cesta ze tmy a ve spolupráci se společností GenDetective. HSHMP, která v souladu s legislativou schvaluje provozní řády činností vykonávaných mimo  zdravotnická zařízení se v tomto případě vyjadřovala pouze k provádění odběrů mimo zdravotnické zařízení. Následná registrace k činnosti, kterou vydává Magistrát hl. m. Prahy však HSHMP doručena nebyla. Projekt Cesta ze tmy žádným stanoviskem od HSHMP nemůže disponovat. HSHMP žádné souhlasné stanovisko k provádění laboratorního vyšetření v sanitním voze ani pro společnost GenDetective, ani pro projekt Cesta ze tmy nevydávala. 
 

V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění, HSHMP žádá vydavatele internetového portálu Seznam Zprávy, Seznam.cz, a.s.,  o uveřejnění výše uvedené odpovědi bez jakýchkoli redakčních zásahů na stránkách daného portálu.

 

V Praze 23. 2. 2021

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP