U zaměstnankyně jídelny Poslanecké sněmovny byly diagnostikovány spalničky

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, informuje, že dne 29. 1. 2019 bylo vysloveno podezření na onemocnění spalničkami u 38 leté zaměstnankyně jídelny Poslanecké sněmovny (PS) Parlamentu ČR. HSHMP proto v souladu s platnými právními předpisy zahájila bezodkladně epidemiologické šetření. Bylo zjištěno, že naposledy žena pracovala 22. 1. 2019. Dne 23. 1. 2019 večer začala mít první potíže: vysokou teplotu, lékaře nevyhledala, zůstala doma. K lékaři se dostavila až po výsevu exantému dne 29. 1. 2019, kdy se podrobila odběru krve. Dnes, 30. 1. 2019, výsledky laboratorních rozborů potvrdily onemocnění spalničkami.
 
Na základě dnešního zjištění proto HSHMP nařídila vyšetření všech 30 zaměstnanců jídelny PS. Odběry krve dalších zaměstnanců jsou prováděny ode dneška, výsledky budou známy zítra. Ti ze zaměstnanců jídelny, u kterých nebudou zjištěny protilátky proti spalničkám, budou muset zůstat v domácí karanténě až do 12. 2. 2019, osoby s ochranným titrem protilátek nebudou ve svém pohybu omezovány.
 
Potřebnému odběru krve by se měli dále podrobit ti poslanci Poslanecké sněmovny či další zaměstnanci Kanceláře PS, kteří si vybaví prokazatelný kontakt s nemocnou zaměstnankyní jídelny. Jedině tak bude možné určit, zda jsou tito lidé před onemocněním chráněni. Všichni, kdo se v předmětné jídelně stravují by měli v následujících dnech, tj. až do 12. 2. 2019,  sledovat svůj zdravotní stav. V případě potíží jako teplota, zánět spojivek, zánět nosohltanu by měli neprodleně informovat svého lékaře o výskytu onemocnění na pracovišti. 
 
V Praze od roku 2018 již 126 nemocných spalničkami
 
V hlavním městě Praze od roku 2018 probíhá epidemický výskyt tohoto onemocnění. Loni tak v Praze onemocnělo 103 osob a v průběhu ledna 2019 dalších 23 lidí.  V Evropské unii se spalničky vyskytovaly v roce 2018  ve 20 státech, nejvíce zasáhly Rumunsko (5 376 případů) Francii (2 902 případů), dále  Itálii a Řecko. Podle dosavadních hlášení v Evropě v roce 2018 spalničkám podlehlo 35 osob. Jednou z nejvíce postižených zemí spalničkami na evropském kontinentu je Ukrajina, která v roce 2018 hlásila 54 000 případů onemocnění a 16 úmrtí.
 
Proti spalničkám chrání výhradně očkování, proočkovanost však v ČR klesá
 
Osoby, které již spalničky prodělaly již znovu onemocnět nemohou. Ze zkušeností HSHMP v roce 2018 vyplývá, že prokazatelně jsou chráněny  i  děti do 18 let věku, které byly očkovány dvěma dávkami očkovací látky.  S očkováním proti spalničkám v ČR se započalo roce 1969, nejprve se podávala pouze jedna dávka očkovací látky, která  dnes již nezaručuje  ochranu. Proto u osob  ve věku  30 – 50 let již nelze v plném rozsahu ochranu navozenou očkováním odhadnout, je třeba, aby bylo provedeno vyšetření protilátek. V ČR poklesla proočkovanost pod žádoucích 95%, a proto je zde nyní možnost nákazy tímto onemocněním.
 
Spalničky: velice rychlé šíření onemocnění
 
Spalničky patří mezi jedno z nejvíce nakažlivých onemocnění. Uvádí se, že jeden nemocný může nakazit až 18 vnímavých osob. Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění přenášené vzduchem, lze se nákaze jen obtížně bránit. Při výskytu onemocnění je tedy třeba ověřit, zda osoby v kontaktu s nemocným mají protilátky a jsou před onemocněním chráněny. Pokud ano, pak nejsou nijak omezovány. Osoby, které chráněny nejsou a byly v přímém kontaktu s nemocným se musí podrobit karanténě.  Karanténa trvá od  7. do 21. dne ode dne posledního kontaktu s nemocným. Takto je stanovena karanténa proto, že onemocnět člověk může nejdříve 7. den po kontaktu s nemocným a nejpozději 21. den po kontaktu. Obvykle většina lidí onemocní okolo 10. až 14. dne ode dne posledního kontaktu s nemocným.  Nemocný člověk je infekční 1 den před výskytem prvních obtíží a 4 dny před a 4 dny  po výskytu exantému.
 
V Praze 30. ledna 2019
 
MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele HSHMP
 
Kontakt:
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
t: 733 673 948
e: zbynek.boublik@hygpraha.cz