Úprava rozsahu úředních hodin Hygienické stanice hlavního města Prahy 

 

Dle usnesení vlády České republiky č. 1202 ze dne 20. listopadu 2020, o přijetí krizového opatření, se upravuje rozsah úředních hodin Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze od  23. 11. 2020 do 12. 12. 2020 takto:

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

 

Pondělí:   8:00 – 13:00 hodin
Středa: 11:00 – 16:00 hodin

 

Dále žádáme veřejnost, aby ve výše stanoveném termínu omezila osobní kontakt se zaměstnanci úřadu na nezbytně nutnou úroveň a upřednostnila kontakt písemný, elektronický nebo telefonický a podání elektronickou formou. Příjem veškerých dokumentů od veřejnosti probíhá pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace. Pokud byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu, výše uvedené není relevantní.

 

V rámci případné předem domluvené osobní návštěvy některého z pracovišť HSHMP omezte svůj pobyt v budově či na pracovišti na nezbytné minimum, řiďte se vyvěšenými instrukcemi, jakož i pokyny pověřeného personálu a dodržujte zvýšená hygienická opatření (vstup a pobyt ve vnitřních prostorech úřadu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, provedení dezinfekce rukou před vstupem, respektování značek či bariér zabraňujících přímému kontaktu, dodržování 2m odstupů od ostatních osob).

 

S poděkováním za pochopení

 

V Praze 23.11.2020

 

S poděkováním za pochopení

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka HSHMP