V 10. kalendářním týdnu letošního roku 10 nových výskytů spalniček v Praze

V 10. kalendářním týdnu roku 2019 se v Praze počet nových případů onemocnění spalničkami zvýšil o 10. Oproti týdnu předchozímu jde o 4 výskyty méně. Jen v roce 2019 hygienici v Praze evidují k datu 8. 3. 2019  rovných 96 laboratorně potvrzených nemocných. Vzestup onemocnění je tak oproti roku 2018 vyšší. Za celý loňský rok v Praze spalničkami onemocnělo 103 lidí. Od začátku epidemického výskytu spalniček, tj. od začátku roku 2018 až do data 8. 3. 2019, je v metropoli pražskými hygienicky evidováno 199 hlášených a potvrzených případů.

 

Hlášené případy onemocnění dle prvních příznaků onemocnění k 10. kal. týdnu 2019

věk

počet onemocnění

neočkovaných

očkovaných 1 dávkou

očkovaných 2 dávkami

neznámý, není doklad

0 let

3

3

0

0

0

12 – 18 měsíců

7

6

0

0

1

18 měsíců – 5 let

11

10

1

0

0

6 – 19 let

12

4

2*

2

4

20 – 29

15

0

0

0

15

30 – 39

20

2

1

3

14

40 – 49

19

1

0

1

17

50 – 59

6

5

0

0

1

60+

3

3

0

0

0

Celkem

96

34

4

6

52

* počet nemocných - cizinců prokazujících se dokladem o očkování vydaným mimo ČR

 

Epidemie spalniček v Praze nadále pokračuje, v současné době jsou postiženy všechny městské části i všechny věkové skupiny.

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená řízením