V Praze 1 450 pozitivních případů onemocnění covid-19-●situace k 14.4.2020;18:00 hodin

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že v Praze je, dle posledních výsledků laboratorních testů, celkem 1 450 potvrzených případů onemocnění covid-19. V průběhu uplynulých 24 hodin bylo potvrzeno 18 nových pozitivních případů.

CELKOVÝ STRUČNÝ SOUHRN SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE - situace k 14.4.2020;18:00 hodin

 

Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění COVID-19 Počet nově hlášených případů onemocnění COVID-19 za posledních 24 hodin Počet osob indikovaných k vyšetření na COVID-19 za posledních 24 hodin Kumulativní celkový počet vyléčených potvrzených případů onemocnění COVID-19 Kumulativní celkový počet zemřelých potvrzených případů onemocnění COVID-19
1 450 18 129 168 57

► POČTY NEMOCNÝCH PODLE POHLAVÍ

 

MUŽI

739

ŽENY 711
CELKEM 1 450

 


► INFORMAČNĚ - OSVĚTOVÉ MATERIÁLY


► POČTY NEMOCNÝCH PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN

 

VĚKOVÝ INTERVAL POČTY PACIENTŮ  
-------------------------- -------------------------  
0 5  
1 - 9 48  
10 - 19 55  
20 - 29 246  
30 - 39 250  
40 - 49 263  
50 - 59 205  
60 - 69 130  
70 - 79 109  
80 - 89 94  
90  a více let 45  
CELKEM 1 450  

 

► POČTY NEMOCNÝCH PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN V PŘEPOČTU NA 100 000 OBYVATEL
 

VĚKOVÁ SKUPINA NEMOCNOST NA 100 000 OBYVATEL
0 0,032688
1 - 9 36,89952
10 - 19 54,01477
20 - 29 172,0316
30 - 39 110,6273
40 - 49 125,906
50 - 59 136,7177
60 - 69 85,52407
70 - 79 97,04243
80 - 89 203,741
90+ 498,008

NEMOCNÍ PODLE DESETI PRAŽSKÝCH OBVODŮ definovaných zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu a vyhláškou č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

 

* počet nemocných podle 10 pražských obvodů zpracován z počtu 1 449 pacientů

 

Praha 1 49
Praha 2

84

Praha 3 65
Praha 4  
(městské části vymezující území obvodu: Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Šeberov, Praha - Újezd)

393

Praha 5
(městské části vymezující území obvodu: Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - Zličín)
179
Praha 6
(městské části vymezující území obvodu: Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Suchdol)
138
Praha 7
(městské části vymezující území obvodu: Praha 7, Praha - Troja)
60
Praha 8
(městské části vymezující území obvodu: Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry, Praha - Ďáblice)
126
Praha 9
(městské části vymezující území obvodu: Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Satalice, Praha - Vinoř)
173
Praha 10
(městské části vymezující území obvodu: Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha -Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy)
182
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
CELKEM 1449

 

► MAPKA S VYZNAČENÍM AKTUÁLNÍHO POČTU NEMOCNÝCH V JEDNOTLIVÝCH PRAŽSKÝCH OBVODECH

 

(situace k 14.4.2020;18:00 hodin) - * počet nemocných podle 10 pražských obvodů zpracován z  počtu 1 449 pacientů

 

 


SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE - údaje zveřejněné k datu 14.4.2020

 

CELKOVÝ POČET PROVEDENÝCH TESTŮ

CELKOVÝ POČET OSOB S PROKÁZANOU NÁKAZOU COVID-19 CELKOVÝ POČET VYLÉČENÝCH CELKOVÝ POČET ÚMRTÍ
131 542 6 101 642 161

Zdroj dat: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 

 


Denní přehled počtu zařízení,  klientů  a personálu v izolaci a domácí karanténě v souvislosti s podezřením  na onemocnění / potvrzeným onemocněním covid-19 v zařízeních sociálních služeb - situace k 14.4.2020

 

Klienti zařízení - aktuální stav

 

Zařízení zařízení zahrnutá do hlášení (počet) izolace
v daném zařízení
izolace v nemocnici karanténa v daném zařízení karanténa jinde
Poskytovatelé zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče 15 39 4 31 0
Poskytovatelé sociálních služeb v zařízeních domovů pro osoby se zdravotním postižením 6 0 0 0 0
Poskytovatelé domovů pro seniory  34 21 27 52 0
Poskytovatelé domovů se zvláštním režimem  13 0 0 0 0
Poskytovatelé sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě 5 0 0 0 0
Celkem 75 60 31 83 0

 

Personál zařízení - aktuální stav

 

Zařízení zařízení zahrnutá do hlášení (počet) izolace doma izolace v nemocnici karanténa doma
Poskytovatelé zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče 15 36 1 12
Poskytovatelé sociálních služeb v zařízeních domovů pro osoby se zdravotním postižením 6 0 0 0
Poskytovatelé domovů pro seniory 34 17 0 10
Poskytovatelé domovů se zvláštním režimem 13 0 0 0
Poskytovatelé sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě 5 0 0 0
Celkem 75 53 1 22

 


S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.


Další informace lze vyhledat na internetové stránce  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 .V Praze 14. 4. 2020


MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP


Kontakt:
 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
t: 733 673 948
e: zbynek.boublik@hygpraha.cz