V Praze 1 132 pozitivních případů onemocnění covid-19-●situace k 6.4.2020;18:00 hodin

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že v Praze je, dle posledních výsledků laboratorních testů, celkem 1 132 potvrzených případů onemocnění covid-19. V průběhu uplynulých 24 hodin bylo potvrzeno 33 nových pozitivních případů.

CELKOVÝ STRUČNÝ SOUHRN SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE - situace k 6.4.2020;18:00 hodin

 

Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění COVID-19 Počet nově hlášených případů onemocnění COVID-19 za posledních 24 hodin Počet osob indikovaných k vyšetření na COVID-19 za posledních 24 hodin Kumulativní celkový počet vyléčených potvrzených případů onemocnění COVID-19 Kumulativní celkový počet zemřelých potvrzených případů onemocnění COVID-19
1 132 33 121 29 34

► POČTY NEMOCNÝCH PODLE POHLAVÍ

 

MUŽI

601

ŽENY 531
CELKEM 1 132

 


► INFORMAČNĚ - OSVĚTOVÉ MATERIÁLY


► POČTY NEMOCNÝCH PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN

 

VĚKOVÝ INTERVAL POČTY PACIENTŮ  
-------------------------- -------------------------  
0 4  
1 - 9 40  
10 - 19 42  
20 - 29 202  
30 - 39 195  
40 - 49 222  
50 - 59 159  
60 - 69 94  
70 - 79 83  
80 - 89 59  
90  a více let 32  
CELKEM 1 132  

 

NEMOCNÍ PODLE DESETI PRAŽSKÝCH OBVODŮ definovaných zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu a vyhláškou č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

 

* počet nemocných podle 10 pražských obvodů zpracován z počtu 1 130 pacientů

 

Praha 1 42
Praha 2 51
Praha 3 50
Praha 4  
(městské části vymezující území obvodu: Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Šeberov, Praha - Újezd)
303
Praha 5
(městské části vymezující území obvodu: Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - Zličín)
137
Praha 6
(městské části vymezující území obvodu: Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Suchdol)
122
Praha 7
(městské části vymezující území obvodu: Praha 7, Praha - Troja)
54
Praha 8
(městské části vymezující území obvodu: Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry, Praha - Ďáblice)
96
Praha 9
(městské části vymezující území obvodu: Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Satalice, Praha - Vinoř)
126
Praha 10
(městské části vymezující území obvodu: Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha -Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy)
149
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
CELKEM 1130

 

► MAPKA S VYZNAČENÍM AKTUÁLNÍHO POČTU NEMOCNÝCH V JEDNOTLIVÝCH PRAŽSKÝCH OBVODECH

 

(situace k 6.4.2020;18:00 hodin) - * počet nemocných podle 10 pražských obvodů zpracován z  počtu 1 130 pacientů

 

 


SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE - údaje zveřejněné k datu 6.4.2020

 

CELKOVÝ POČET PROVEDENÝCH TESTŮ

CELKOVÝ POČET OSOB S PROKÁZANOU NÁKAZOU COVID-19 CELKOVÝ POČET VYLÉČENÝCH CELKOVÝ POČET ÚMRTÍ
85 014 4 735 121 78

Zdroj dat: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 

 


S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.


Další informace lze vyhledat na internetové stránce  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 .V Praze 6. 4. 2020


MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP


Kontakt:
 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
t: 733 673 948
e: zbynek.boublik@hygpraha.cz