V Praze 4 220 pozitivních případů onemocnění covid-19-●situace k 19.8.2020;18:00 hodin

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že v Praze je, dle posledních výsledků laboratorních testů, celkem 4 220 potvrzených případů onemocnění covid-19. V průběhu uplynulých 24 hodin bylo potvrzeno 120 nových pozitivních případů. 

 

Technické upozornění:

Včera, vlivem technických problémů v elektronickém registru nezaviněných HSHMP, nebylo možné vykázat všechny nově zjištěné případy onemocnění covid-19 na území hlavního města Prahy. Proto dnešní hlášení obsahuje mírně zvýšený počet případů.

CELKOVÝ STRUČNÝ SOUHRN SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE - situace k 19.8.2020;18:00 hodin

 

Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění covid-19* Počet nově hlášených případů onemocnění covid-19 za posledních 24 hodin Počet osob indikovaných k vyšetření na covid-19 za posledních 24 hodin Kumulativní celkový počet vyléčených potvrzených případů onemocnění covid-19* Kumulativní celkový počet zemřelých potvrzených případů onemocnění covid-19*

4 220

120 218 3120 107

* kumulativní statistika od 1.3.2020

 


Odběrová místa vzorků v Praze na vyšetření covid-19
metodou RT-PCR

(poslední aktualizace k 14.8.2020)


GRAF - CELKOVÁ SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 

 

 


GRAF - VÝVOJ ONEMOCNĚNÍ covid-19 NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PODLE POČTU ONEMOCNĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH DNECH 

 


GRAF - VÝVOJ ONEMOCNĚNÍ covid-19 NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PODLE NÁRŮSTU POČTU ONEMOCNĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH DNECH 

 


► POČTY NEMOCNÝCH PODLE POHLAVÍ 

 

MUŽI

2 290

ŽENY 1 930
CELKEM 4 220

* kumulativní statistika od 1.3.2020
'


► INFORMAČNĚ - OSVĚTOVÉ MATERIÁLY


► POČTY NEMOCNÝCH PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN

A

POČTY NEMOCNÝCH VE VĚKOVÝCH SKUPINÁCH V PŘEPOČTU NA 100 000 OBYVATEL 

 

VĚKOVÝ INTERVAL POČTY PACIENTŮ NEMOCNOST NA 100 000 OBYVATEL
0 11 71,48427
1-9 152 116,29864
10-19 273 252,86674
20-29 1046

747,82123

30-39 830

369,34852

40-49 723 330,48709
50-59

475

314,31974
60-69 261 176,34896
70-79

211

180,20787
80-89 155 339,51022
90 a více 83 886,75213
CELKEM 4 220

322,47415

* kumulativní statistika od 1.3.2020
 

 


 NEMOCNÍ PODLE DESETI PRAŽSKÝCH OBVODŮ 

definovaných zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu a vyhláškou  č. 388/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 

NÁZEV OBVODU Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění covid-19 POČET NEMOCNÝCH V PŘEPOČTU
NA 100 000 OBYVATEL
Aktuální počet nemocných**
Praha 1 136 461,2358

30

Praha 2 206 414,5537 33
Praha 3 225 298,7691 73
Praha 4
(městské části vymezující území obvodu: Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Šeberov, Praha - Újezd)
983 334,9039 221
Praha 5
(městské části vymezující území obvodu: Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - Zličín)
579 271,0027 137
Praha 6
(městské části vymezující území obvodu: Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Suchdol)
366 309,2888 57
Praha 7
(městské části vymezující území obvodu: Praha 7, Praha - Troja)
148 320,381 41
Praha 8
(městské části vymezující území obvodu: Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry, Praha - Ďáblice)

350

302,907 91
Praha 9
(městské části vymezující území obvodu: Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Satalice, Praha - Vinoř)
604 318,3505 176
Praha 10
(městské části vymezující území obvodu: Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha -Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy
623 351,6377 134
CELKEM 4 220 322,4742 993

* kumulativní statistika od 1.3.2020
** počet aktivních onemocnění, tzn. celkový kumulativní počet nemocných po odečtení počtu vyléčených a počtu úmrtí

 


MAPA S VYZNAČENÍM AKTUÁLNÍHO POČTU NEMOCNÝCH V JEDNOTLIVÝCH PRAŽSKÝCH OBVODECH a INTERAKTIVNÍM PŘEHLEDEM ODBĚROVÝCH MÍST

 

 


covid-19: přehled aktuální situace v ČR

 

Aktuální přehled o vývoji onemocnění covid-19 v ČR je veřejnosti k dispozici na speciální internetové stránce Ministerstva zdravotnitví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

 


S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.


Další informace lze vyhledat na internetové stránce  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . 

V Praze 19.8.2020


MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP