V Praze dnes 283 nových pozitivních případů onemocnění covid-19-●situace k 21.9.2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že v Praze, dle posledních výsledků laboratorních testů, dnes registruje 283 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.


NÁRŮST POČTU PŘÍPADŮ Z NEDĚLE 20.9.2020 NA PONDĚLÍ 21.9.2020 - situace k 21.9.2020; 18:00 hodin

 

Nárůst počtu případů za uplynulých 24 hodin Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění covid-19 od 1.3.2020
283 9 287

CELKOVÝ STRUČNÝ SOUHRN SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

TABULKA OBSAHUJÍCÍ NÁRŮST POČTU NOVÝCH PŘÍPADŮ ZA OBDOBÍ POSLEDNÍCH 3 DNŮ,  
tj. od 19. do 21.9.2020 - situace k 21.9.2020; 18:00 hodin

 

Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění covid-19 od 1.3.2020 k aktuálnímu dni* Počet nově hlášených případů onemocnění covid-19 za  poslední 3 dny, tj. od 19.9 do 21.9.2020  Aktuální počet nemocných** k dnešnímu dni  Počet osob indikovaných k vyšetření na covid-19 za poslední 3 dny,
tj. od 19.9 do 21.9.2020 
Kumulativní celkový počet vyléčených potvrzených případů onemocnění covid-19* Kumulativní celkový počet zemřelých potvrzených případů onemocnění covid-19*

9 287

613 3 645 1134 5 525 117

* kumulativní statistika od 1.3.2020

** počet aktivních onemocnění, tzn. celkový kumulativní počet nemocných po odečtení počtu vyléčených a počtu úmrtí


► TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE K EPIDEMIOLOGICKÝM ŠETŘENÍM ONEMOCNĚNÍ covid-19


Odběrová místa vzorků v Praze na vyšetření covid-19
metodou RT-PCR

(poslední aktualizace k 17.9.2020)


GRAF - CELKOVÁ SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 

 

 


GRAF - VÝVOJ ONEMOCNĚNÍ covid-19 NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PODLE POČTU ONEMOCNĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH DNECH 

 


GRAF - VÝVOJ ONEMOCNĚNÍ covid-19 NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PODLE NÁRŮSTU POČTU ONEMOCNĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH DNECH 

 


► POČTY NEMOCNÝCH PODLE POHLAVÍ 

 

MUŽI

5 046

ŽENY 4 241
CELKEM 9 287

* kumulativní statistika od 1.3.2020
 

 


► INFORMAČNĚ - OSVĚTOVÉ MATERIÁLY


► POČTY NEMOCNÝCH PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN

A

POČTY NEMOCNÝCH VE VĚKOVÝCH SKUPINÁCH V PŘEPOČTU NA 100 000 OBYVATEL

 

 

VĚKOVÝ INTERVAL

KUMULATIVNÍ

POČTY PACIENTŮ

POČET NEMOCNÝCH V PŘEPOČTU
NA 100 000 OBYVATEL

plynoucí z kumulativních dat 
od 1.3.2020 k aktuálnímu dni
0 16 104
1-9 329 252
10-19 786 728
20-29 2521

1802

30-39 1998

889

40-49 1530 699
50-59

942

623

60-69 481 325
70-79

353

301
80-89 221 484
90 a více 110 1175
CELKEM 9 287

710

* kumulativní statistika od 1.3.2020

 

 

 

 

 

 


 NEMOCNÍ PODLE DESETI PRAŽSKÝCH OBVODŮ 

definovaných zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu a vyhláškou  č. 388/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 

NÁZEV OBVODU Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění covid-19 POČET NEMOCNÝCH V PŘEPOČTU
NA 100 000 OBYVATEL 
plynoucí z kumulativních dat od 1.3.2020 k aktuálnímu dni
Aktuální počet nemocných**
Praha 1 381 1292

203

Praha 2 455 916 164
Praha 3 611 811 263
Praha 4
(městské části vymezující území obvodu: Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Šeberov, Praha - Újezd)
1627 554 453
Praha 5
(městské části vymezující území obvodu: Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - Zličín)
1428 668 535
Praha 6
(městské části vymezující území obvodu: Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Suchdol)
847 716 356
Praha 7
(městské části vymezující území obvodu: Praha 7, Praha - Troja)
332 719 133
Praha 8
(městské části vymezující území obvodu: Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry, Praha - Ďáblice)

749

648 276
Praha 9
(městské části vymezující území obvodu: Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Satalice, Praha - Vinoř)
1315 693 499
Praha 10
(městské části vymezující území obvodu: Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha -Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy
1542 870 763
CELKEM 9 287 710 3 645

* kumulativní statistika od 1.3.2020
** počet aktivních onemocnění, tzn. celkový kumulativní počet nemocných po odečtení počtu vyléčených a počtu úmrtí

 

 


MAPA S VYZNAČENÍM AKTUÁLNÍHO POČTU NEMOCNÝCH V JEDNOTLIVÝCH PRAŽSKÝCH OBVODECH a INTERAKTIVNÍM PŘEHLEDEM ODBĚROVÝCH MÍST

 

 


covid-19: přehled aktuální situace v ČR

 

Aktuální přehled o vývoji onemocnění covid-19 v ČR je veřejnosti k dispozici na speciální internetové stránce Ministerstva zdravotnitví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.


Další informace lze vyhledat na internetové stránce  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . 

V Praze 21.9.2020


MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP