V Praze ve středu 9. prosince 514 nově potvrzených případů onemocnění covid-19

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že za středu 9. prosince 2020 v Praze eviduje 514 nově potvrzených případů onemocnění covid-19. Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů v Praze k datu 9.12. 2020 čísla 64 141.


CELKOVÝ STRUČNÝ SOUHRN SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE k datu 10.12.2020; 8:00 hodin

 

Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění covid-19 od 1.3.2020 k aktuálnímu dni* Počet nově hlášených případů onemocnění covid-19 za posledních 24 hodin Aktuální počet nemocných** k danému dni  - AKTIVNÍ PŘÍPADY**   Kumulativní celkový počet vyléčených potvrzených případů onemocnění covid-19* Kumulativní celkový počet zemřelých potvrzených případů onemocnění covid-19*

64 141

514 5 715 57 553 873

Zdroj dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)

* kumulativní statistika od 1.3.2020

** počet aktivních onemocnění, tzn. celkový kumulativní počet nemocných po odečtení počtu vyléčených a počtu úmrtí


VÍCE PODROBNOSTÍ ZDE

  


Graf 1:


Graf 2:

 


Graf 3:

 


Graf 4:

Zdroj dat: ÚZIS a MZ ČR; celkový počet testů provedených v jednotlivém dni je uveden černým číslem nad sloupcem, červené číslo odpovídá počtu pozitivních testů, modré číslo odpovídá procentu pozitivních testů ze všech testů příslušného dne (aktualizace 1x týdně vždy ve čtvrtek)

 


► TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE K EPIDEMIOLOGICKÝM ŠETŘENÍM ONEMOCNĚNÍ covid-19


(poslední aktualizace k 2.12.2020)

 ► 

PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace

(link na informace MZČR a ÚZIS)

 

- k dispozici rovněž Vývoj indexu rizika v čase – přehled po krajích včetně hlavního města Prahy


PES: Protiepidemický systém ČR – krajský přehled
hlavní město Praha

 

Data a analýzy  
(po prolinknutí je třeba otevřít pdf soubor, který je aktualizovaný jednou týdně)

 

Komentáře epidemiologů  -   Aktuální epidemiologická situace: hlavní město Praha
(komentář aktualizován jednou týdně)

 

 


DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE O ONEMOCNĚNÍ covid-19 V PRAZE:  •  Další aktuální data a informace, týkající se onemocnění covid-19 v České republice (odkaz zde:)  

 


 

V Praze 10.12. 2020


Hygienická stanice hlavního města Prahy