V rámci předběžné opatrnosti pražská hygiena nařídila pražským vysokým školám poskytujícím výuku a ubytování čínským studentům plnění mimořádných protiepidemických opatření

Vzhledem k tomu, že některé pražské vysoké školy poskytují výuku a zajišťují ubytování studentům z Číny, z oblastí omezeného výskytu nového koronaviru (2019-nCoV), mimo ohnisko nákazy - provincii Chu-pej, vydala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") v pátek 7. února 2020, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, v zájmu předběžné opatrnosti, celkem 31 vysokým školám v Praze plošné nařízení k plnění mimořádných opatření při nebezpečí vzniku epidemie.

 

Ode dne doručení zmiňovaného rozhodnutí až do odvolání je tak 31 pražských vysokých škol, v případech, kdy poskytují výuku a zajišťují ubytování studentům z Číny, z oblastí omezeného výskytu nového koronaviru (2019-nCoV), povinno dodržovat následující opatření:

 

bezodkladně písemně a telefonicky informovat HSHMP o skutečnosti, pokud se dozví
o příjezdu vysokoškolských studentů, popř. pedagogů z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) v posledních 14 dnech;

zákaz účasti na školní výuce po dobu 14 dnů po návratu z ČLR;

zákaz vstupu do studovny, knihovny, po dobu 14 dnů po návratu z ČLR;

omezit styk osob, které se v inkubační době vrátily z ČLR, s ostatními fyzickými osobami po dobu 14 dní ode dne opuštění ČLR;

vybavit je alkoholovými dezinfekčními prostředky na ruce s virucidním účinkem;

prostory, ve kterých budou výše uvedené osoby ubytované, musí splňovat následující požadavky:

  • vybavení sociálního zařízení jednorázovými papírovými ručníky;
  • zajistit úklid a dezinfekci dezinfekčním prostředkem s plně virucidním účinkem všech společných prostor včetně sociálního zařízení;
  • zajistit denní odstraňovaní odpadu.

 

Vydání daného nařízení předcházelo jednání HSHMP s vedoucími představiteli pražských vysokých škol, které proběhlo 3. února. HSHMP na tomto jednání VŠ požádala, aby do 5.února zmapovaly situaci a sdělily počty studentů z Číny, kteří se v době od 15. 1. 2020  vrátili či se  v nejbližší době  vrátí z  pobytu v Číně. Ukázalo se, že vysoké školy poskytující výuku a zajišťující ubytování studentům nemají aktuální přehled o pobytu studentů v době mezi semestry,  a proto HSHMP přistoupila k plošnému vydání nařízení celkem 31 pražským vysokým školám.

 

Nařízení bylo vydáno z důvodu předběžné opatrnosti a ochrany před potenciálním rozšířením onemocnění do ČR a jeho vydání je z pohledu HSHMP nezbytné. Vydání nařízení odpovídá publikovaným doporučením ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO) a je v souladu s dosavadními poznatky o původci a cestách přenosu daného infekčního onemocnění.

 


OSVĚTOVÉ MATERIÁLY a INFORMACE

► Informace MZ Veškeré aktuální informace o čínském koronaviru (denně aktualizováno)   

 

► Informace SZU -   http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

 

Nový koronavirus  Covid-19

Doporučení pro cestovatele: epidemie vyvolaná novým typem koronaviru 2019-nCoV

Onemocnění novým koronavirem 2019-nCoV, nově pojmenovaným jako „COVID-19“ (coronavirus disease 2019)

Infolinka Státního zdravotního ústavu - 724 810 106

CO DĚLAT, POKUD CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVIREM A OBJEVÍ SE U VÁS TEPLOTA, KAŠEL NEBO DUŠNOST?

NOVEL CORONAVIRUS INFORMATION

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

Přenášejí nový koronavirus domácí zvířata? Jsou antibiotika účinná na nový koronavirus? Jsou zásilky z Číny bezpečné?

 


 

V Praze 10. února 2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP

 

Kontakt:

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
t: 733 673 948

e: zbynek.boublik@hygpraha.cz