Ve 12. kalendářním týdnu letošního roku 20 nových výskytů spalniček v Praze

Ve 12. kalendářním týdnu roku 2019 se v Praze počet nových případů onemocnění spalničkami zvýšil o 20. Což je nejvyšší zatím zaznamenaný nárůst od počátku epidemie. Jen v roce 2019 hygienici v Praze evidují k datu 22. 3. 2019  rovných 126 laboratorně potvrzených nemocných.

 

Vzestup onemocnění je tak oproti roku 2018 vyšší. Za celý loňský rok v Praze spalničkami onemocnělo 103 lidí. Od začátku epidemického výskytu spalniček, tj. od začátku roku 2018 až do data 22. 3. 2019, je v metropoli pražskými hygienicky evidováno 229 hlášených a potvrzených případů. HSHMP zajišťovala protiepidemická opatření u 1925 osob v kontaktu s nemocným, celkem 830 osobám bylo nezbytné uložit lékařský dohled nebo karanténu.

 

Tabulka: Hlášené případy onemocnění za 12. kalendářní týden 2019
(kumulativní statistika od 1. 1. 2019)

 

 

* počet nemocných - cizinců prokazujících se dokladem o očkování vydaným mimo ČR

 

 

Epidemie spalniček v Praze nadále pokračuje, v současné době jsou postiženy všechny městské části i všechny věkové skupiny.

 

Osvětové materiály Státního zdravotního ústavu na téma spalničky:

 

leták "Spalničky (measles) – základní fakta o onemocnění" pdf; 76 kB
leták "Spalničky jsou závažné onemocnění" pdf; 627 kB
leták "SPALNIČKY jsou vysoce nakažlivé a závažné onemocnění" pdf; 139 kB

 

V Praze 22. 3. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP