Výskyt onemocnění u sportovců, účastníků setkání v klubu v Praze 2, informace k datu 23. 7. 2020

K dnešnímu datu bylo v souvislosti s pobytem v klubu  v Praze 2  hlášeno 98 onemocnění koronavirem Covid-19. Z tohoto počtu 98 pozitivních osob bylo 68 přímých hostů klubu, 7 zaměstnanců klubu a 23 kontaktních onemocnění v rodinách a sportovních klubech.

 

 

Na základě 1 hlášeného onemocnění  bylo vyhledáno (vytrasováno)  dalších 97 onemocnění. Všichni nemocní jsou v domácí izolaci. Všichni nemocní mají velmi lehký průběh onemocnění, nikdo není hospitalizován. Karanténa byla vystavena 273 osobám v kontaktu s některým z pozitivních osob.  

 

Klub je v současné době uzavřen, byla provedena dezinfekce prostor a byla snížena kapacita návštěvníků klubu tak, aby v současných teplotních podmínkách byla zajištěna řádná funkce klimatizace.

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy důrazně doporučuje, aby v současné epidemiologické situaci každý konzumoval pouze svůj nápoj ze své sklenice a vyvaroval se konzumace nápoje ze společné nádoby. Stále platí, že dodržení bezpečné vzdálenosti je jedním ze základních protiepidemických opatření před přenosem viru, každý decimetr vzdálenosti snižuje riziko možné nákazy.

 

V Praze 23. 7. 2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka