Výskyt onemocnění u sportovců, účastníků setkání v klubu v Praze 2

Hygienické stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") bylo hlášeno onemocnění koronavirem Covid 19. Všichni nemocní měli společný kontakt na oslavě narozenin v klubu v Praze 2.

 

 

Na základě hlášení jednoho onemocnění vyhledala HSHMP dalších 17 účastníků oslavy, a u 15 z nich se nákaza koronavirem Covid 19 potvrdila. Dalším epidemiologickým šetřením se podařilo k dnešnímu dni dohledat 37 nakažených osob, které uvádí, že nebyly přímými účastníky oslavy, ale pohybovaly se v jeden konkrétní večer dne 11. 7. 2020 ve stejných prostorách klubu. Kromě toho bylo dohledáno 9 dalších nákaz u rodinných příslušníků a blízkých osob výše uvedených účastníků oslavy a hostů klubu, u kterých byl virus laboratorním vyšetřením potvrzen. Celkem v tomto clusteru byla dosud nákaza prokázána u 68 osob. Karanténa byla dosud vystavena všem rodinným příslušníkům a dalším 121 osobám, které byly v kontaktu při volnočasových aktivitách s výše uvedenými pozitivními případy, dnes hlášených 6 onemocnění se dosud zpracovává, počet vydaných karantén pro tato nově hlášená onemocnění ještě není zpracován. Klub je uzavřen, proběhla dezinfekce prostor.

 

V Praze 22. 7. 2020

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka