Ze Sbírky zákonů ČR: prodloužení nouzového stavu; omezení: volného pohybu osob; maloobchodního prodeje a služeb; pracovní doby orgánů veřejné moci a správních orgánů-provoz škol; školy k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 3 až 10 let

na webu HSHMP zveřejněno 23. 12.2020

 

ve Sbírce zákonů České republiky bylo dne 23. prosince 2020 pod částkou 242 publikováno sedm usnesení vlády České republiky o změně či přijetí krizových opatření:

 

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
593.  Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 č. 1373 z 23. 12. 2020 k prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
594. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření č. 1374 z 23. 12. 2020 k prodloužení krizových opatření do 26. prosince 2020
595. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1375 z 23. 12. 2020 k omezení volného pohybu osob od 27. prosince 2020
596. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1376 z 23. 12. 2020 k o omezení maloobchodního prodeje a služeb od 27. prosince 2020
597. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1377 z 23. 12. 2020 k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020
598. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1378 z 23. 12. 2020 k určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 3 až 10 let
599. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1379 z 23. 12. 2020 k  omezení pracovní doby orgánů veřejné moci a správních orgánů od 27. prosince 2020

 

ODKAZ:

 

► Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

 

 


 

Přílohy