Ze Sbírky zákonů ČR: změna a nová krizová opatření Ministerstva zdravotnictví

  • na webu HSHMP zveřejněno 7. 1. 2021

ve Sbírce zákonů České republiky byla dne 7. ledna 2021 pod částkou 6 publikována tři usnesení vlády České republiky o  změně či přijetí krizových opatření Ministerstva zdravotnictví:

 

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
9. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření č. 12 ze 7. 1. 2021 Změna krizových opatření Ministerstva zdravotnictví
10. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 13 ze 7. 1. 2021 Krizové opatření Ministerstva zdravotnictví
11. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 14 ze 7. 1. 2021 Krizové opatření Ministerstva zdravotnictví

 

ODKAZ:

 

► Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

 

 

 

 


 

Přílohy