Ze Sbírky zákonů ČR: prodloužení nouzového stavu; prodloužení - změna - přijetí krizových opatření - o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

  • na webu HSHMP zveřejněno 22. 1. 2021

ve Sbírce zákonů České republiky byla dne 22. ledna 2021 pod částkou 11 publikována tři usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu a změně či přijetí krizových opatření :

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
21. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 č. 55 z 22. 1. 2021 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
22. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření č. 56 z 22. 1. 2021

Prodloužení krizových opatření

23. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 57 z 22. 1. 2021 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

 

ODKAZ:

 

► Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

 


 

Přílohy