Ze Sbírky zákonů ČR: Krizové opatření v oblasti pohřebnictví

  • na webu HSHMP zveřejněno 11. 1. 2021

ve Sbírce zákonů České republiky bylo dne 11. ledna 2021 pod částkou 7 publikováno jedno usnesení vlády České republiky o  přijetí krizového opatření:

 

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
12. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 33 z 11. 1. 2021 Krizové opatření v oblasti pohřebnictví


ODKAZ:

 

► Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

 


 

Přílohy