ze Sbírky zákonů ČR: Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

na webu HSHMP zveřejněno dne 22.10.2020

 

ve Sbírce zákonů České republiky bylo dne 22. října 2020 pod částkou 172 publikováno 1 usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření:

 

427/2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

 

ODKAZ:

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv