ze Sbírky zákonů ČR: Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření

na webu HSHMP zveřejněno 2.11.2020

 


ve Sbírce zákonů České republiky bylo dne 2. listopadu 2020 pod částkou 182  publikováno 1 usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření:

 

452. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb.
a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.
dílčí změny krizových opatření o zákazu volného pohybu osob a o zákazu maloobchodního prodeje příslušné usnesení vlády

 

ODKAZ:

 

► Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

 

 


 

Přílohy