Změna podmínek cestování z České republiky do Řecké republiky

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na informaci Ministerstva zdravotnictví, že po jednání předsedů vlád ČR a Řecka nebude po českých občanech cestujících do Řecké republiky vyžadováno potvrzení o negativním testu na covid-19:

 


 


V návaznosti na jednání předsedů vlád obou zemí zveřejnilo velvyslanectví Řecké republiky 13. 8. 2020 odpoledne oznámení ohledně letecké dopravy z ČR do Řecka:

 

Na základě rozhodnutí řeckého předsedy vlády pana Mitsotakise NEBUDE pro osoby cestující letecky z České republiky do Řecka požadováno potvrzení o negativním testu na COVID-19. Cestující z České republiky do Řecka musí ale i nadále dbát na včasné vyplnění online formuláře, tzv. Passenger Locator Form, a to nejméně 24 hodin před odletem na webových stránkách řecké vlády: https://travel.gov.gr.

 

Dále doporučujeme českým občanům cestujícím do Řecka, aby sledovali webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Velvyslanectví v Athénách, kde budou zveřejňovány aktualizované informace. Rovněž doporučujeme registraci v systému DROZD.

 

  

 

Ve fakultních nemocnicích a zdravotních ústavech pod Ministerstvem zdravotnictví ČR a vybraných krajských nemocnicích budou nadále zajišťovány odběrové kapacity včetně víkendů. Tyto kapacity jsou nutné hlavně pro odběry a testování indikovaných pacientů, ale i z důvodu možného zavedení opatření ze strany jiných států. Testování samoplátců je nadále na dobrovolné bázi.

 

Aktuální seznam odběrových center: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

 


DALŠÍ INFORMACE K DANÉMU TÉMATU:

 

mzv.cz

Řecko – možnosti cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19

mzv.cz

Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí

mzv.cz

Informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

 


V Praze 14.8.2020

Ministerstvo zdravotnictví