COVID-19 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

01.10.2020

Nařízení č. 15/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity

Nařízení č. 15/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity

Celý článek

21.09.2020

COVID pozitivní žák/student/pedagog ve škole - informace HSHMP pro vedení škol na území hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje informace pro vedení pražských škol, která se týkají postupu při řešení výskytu COVID-19 ve školách a školských zařízeních.

Celý článek

25.09.2020

Orientační přehled počtu škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy, ve kterých je řešena situace související s covid-19-situace k 25.9.2020, 7:00 hodin

Hygienická stanice hlavního města publikuje orientační přehled počtu škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy, kde je aktuálně řešena problematika související s onemocněním covid-19. Přehled je členěn dle deseti pražských obvodů.

Celý článek

21.09.2020

Nařízení č. 12/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy - zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na VŠ

Nařízení č. 12/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy - zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na VŠ

Celý článek

17.09.2020

Od pátku se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních

Od pátku se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních

Celý článek

15.09.2020

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Celý článek

15.09.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19

Celý článek

15.09.2020

Manuál pro provoz škol a školských zařízení vzhledem ke covid-19 ve školním roce 2020/2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje manuál pro provoz škol a školských zařízení vzhledem ke covid-19 ve školním roce 2020/2021 připravený Ministerstvem školství v úzké spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

Celý článek

15.09.2020

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci

Celý článek

15.09.2020

Jak nakládat s použitými rouškami ve škole

Jak nakládat s použitými rouškami ve škole

Celý článek