Informace

29.05.2020

Pražští hygienici se již tradičně připojují ke Světovému dni bez tabáku připadající na datum 31. května - WHO letos chrání mladé

Hygienická stanice hlavního města Prahy se již tradičně připojuje ke Světovému dni bez tabáku připadající na datum 31. května, v jehož rámci WHO letos chrání mladé. HSHMP publikuje tiskové zprávy 1. LF UK, MZ a SZÚ k dané události.

Celý článek

28.05.2020

Pražská hygiena preventivně testuje zaměstnance firem na covid-19

Hygienická stanice hlavního města Prahy preventivně testuje zaměstnance firem na covid-19.

Celý článek

28.05.2020

Pražští hygienici připomínají Evropský den melanomu: 30. května

Hygienická stanice hlavního města Prahy opětovně upozorňuje veřejnost na důležitost nepodceňování vážného onemocnění - maligního melanomu. Možnosti prevence jsou v Praze velmi dobře dostupné.

Celý článek

22.05.2020

RAPID TESTY na zjištění protilátek proti onemocnění covid-19 podstupují i pražští hygienici

Zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy mají možnost v případě zájmu podstoupit tzv. RAPID TESTY na onemocnění covid-19.

Celý článek

20.05.2020

Uplynulá chřipková sezóna měla v Praze méně závažných průběhů i úmrtí než v sezóně předchozí, pražští hygienici přesto doporučují se na začátku příští sezóny nechat očkovat

Hygienická stanice hlavního města Prahy stručně bilancuje uplynulou chřipkovou sezónu a již nyní veřejnost vyzývá, aby se před začátkem sezóny příští nechala proti chřipce očkovat.

Celý článek

15.05.2020

Informace hlavního města Prahy v souvislosti s mimořádnými opatřeními spojených s onemocněním Covid-19

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje odkazy na důležité zprávy hlavního města Prahy - Magistrátu hlavního města Prahy v souvislosti s onemocněním Covid-19.

Celý článek

12.05.2020

Pražští hygienici doporučují vybraným skupinám obyvatel preventivně nosit roušky i po 25. květnu

Ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Jágrová dnes na téma významu preventivního nošení roušek poskytla rozhovor Českému rozhlasu. HSHMP v zájmu zvýšení osvěty mezi veřejností rozhovor publikuje i prostřednictvím svého webu.

Celý článek

06.05.2020

Infekce COVID-19 prošla českou populací velmi mírně, podobně jako v okolních zemích

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje informace Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR k prvním výsledkům klinické studie kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění způsobené covid-19.

Celý článek

05.05.2020

Pražská hygiena se již tradičně připojuje ke Světovému dni hygieny rukou

Hygienická stanice hlavního města Prahy se připojuje ke Světovému dni hygieny rukou, který připadá na 5. květen. Dodržování správných zásad hygieny rukou hraje stěžejní roli v předcházení aktuálního výskytu onemocnění covid-19 ve světě.

Celý článek

01.05.2020

Pražští hygienici v první den Chytré karantény dobře připraveni

Hygienická stanice hlavního města Prahy je na zavedení Chytré karantény připravena.

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...