Mimořádná opatření

17.03.2020

Obecné doporučení pro zaměstnavatele v souvislosti s pandemií koronaviru

Hygienická stanice hlavního města Prahy, v souvislosti s pandemií koronaviru, publikuje obecná doporučení pro zaměstnavatele.

Celý článek

16.03.2020

Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje informace o důležitém rozhodnutí Vlády České republiky týkající se zákazu volného pohybu osob:

Celý článek

15.03.2020

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje informace o důležitém rozhodnutí Vlády České republiky týkající se zákazu volného pohybu osob.

Celý článek

14.03.2020

Vláda posiluje preventivní opatření v souvislosti s koronavirem, uzavírá obchody a restaurace veřejnosti na dobu deseti dnů

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje další mimořádně přijaté krizové opatření Vlády České republiky.

Celý článek

14.03.2020

Doporučení pražských hygieniků pro provozovatele potravinářských podniků v souvislosti s pandemií koronaviru

Hygienická stanice hlavního města Prahy, vzhledem k aktuálnímu dění, zpracovala přehled doporučení pro provozovatele potravinářských podniků v souvislosti s pandemií koronaviru.

Celý článek

13.03.2020

Pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí ke krizovému opatření vlády ve věci karantény pro tyto osoby

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje informaci zveřejněnou na speciálních internetových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/ .

Celý článek

13.03.2020

Vláda přijala další mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru, do karantény musí všichni přijíždějící z rizikových zemí

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje usnesení vlády ČR z 13.3.2020 o přijetí krizových opatření.

Celý článek

12.03.2020

VLÁDA ČR VYHLÁSILA NA ÚZEMÍ STÁTU NOUZOVÝ STAV

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o rozhodnutí vlády České republiky vyhlásit na území státu nouzový stav.

Celý článek

10.03.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje aktuální tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví o přijetí mimořádných opatření zakazující konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách.

Celý článek


... 11 12 13 14 15 16 17 18