Formuláře a dokumenty ke stažení

Hygiena dětí a mladistvých

Oznámení ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb.
formulář_oznámení_zahájení-ukončení_činnosti.docx

Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví

Formulář_žádost__stanovisko_stavební_řízení_na_území_Hl._m._Prahy.docx

Ohlášení zotavovací akce podle § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Formulář_ohlášení_zotavovací_akce_na_území_Hl._m._Prahy.docx

Žádost o stanovisko k evidenci dětské skupiny

zadost_HDM-DS.doc

Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví

formulář_žádost_o_stanovisko_pro_změnu_zápisu_v_rejstříku.docx

Formulář ke zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Formulář_ke_zkoušce_odborné_způsobilosti_pro_nakládání_s_nebezpečnými_chemickými_látkami_a_chemickými_přípravky_klasifikovanými_jako_vysoce_toxické.doc

Žádost o posouzení, vypracování a vydání stanoviska OOVZ

žádost_o_posouzení_vypracování_a_vydání_stanoviska_OOVZ.doc

Oznamovací povinnost pro výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami (PBU)

formulář Oznámení výroby nebo dovozu FCM.docx

Oznamování závažných nežádoucích účinků KP (kosmetovigilance) (PBU)

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/oznamovani-zavaznych-nezadoucich-ucinku-kosmetickych-pripravkukosmetovigilance_8053_2953_5.html

Prohlášení dle nařízení Komise (EU) č. 284/2011 (PBU)

Priloha_c_1_-_Narizeni_Komise_EU_c._284_2011

Oznamovací povinnost provozovatelů potravinářských podniků provozujících stravovací službu (HV)

Oznameni_o_zahajeni_zmene_ukonceni_uprava_8_2013.doc

Žádost o vydání závazného stanoviska (HV)

Zadost_o_vypracovani_stanoviska.pdf

Zadost_o_vypracovani_stanoviska.doc

Vzorový provozní řád pro očkovací centra

Vzorový_provozní_řád_pro_lékaře.doc

Vzorový_provozní_řád_pro_lékaře.pdf

Vzor žádosti o vydání stanoviska HSHMP

Vzor_žádosti_o_vydání_stanoviska_HSHMP.doc

Vzorový provozní řád pro lékaře

Vzorový_provozní_řád_pro_lékaře.doc

Vzor provozního řádu ambulantního zařízení se sterilizací

Vzor_provozního_řádu_ambulantního_zařízení_se_sterilizací.doc

Vzor provozního řádu lékárny

Vzor_provozního_řádu_lékárny.doc

Vzor provozního řádu stomatologické ambulance

vzor_provozniho_radu_stomatologicke_ordinace.doc

DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU – Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče

dodatek k PŘ Vzor-pokyny-pro-nakladani-s-odpady.doc

dodatek k PŘ Vzor-pokyny-pro-nakladani-s-odpady.pdf