Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 7. týden na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 106 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 166 733 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 8. 2. - 14. 2. 2019, tj. 7. týden 2019

 

 

V tomto týdnu došlo k dalšímu poklesu nemocnosti a to celkově o 15,8 %. Pokles byl zaznamenán ve všech věkových kategoriích, jedná se o očekávaný pokles, který se v období jarních prázdnin každoročně opakuje. Bylo však hlášeno dalších 18 případů onemocnění chřipkou s těžkým průběhem z toho ve 4 případech končilo smrtí. Celkem je tedy na území hl. m. Prahy hlášeno 54 onemocnění s těžkým průběhem onemocnění vyžadujícím hospitalizaci na JIP nebo ARO, z toho 9  úmrtí. Etiologickým agens je převážně chřipka A/H1N1. Dosud NRL provedené izoláty poptvrzují shodu s vakcinačním kmenem. Kdo se tedy nechal před sezónou očkovat, je chráněn. Lze předpokládat, že ani v 8. kalendářním týdnu nebude zaznamenán vzestup hlášených onemocnění. Počet hlášených onemocnění je však stále poměrně vysoký, epidemie v Praze nadále probíhá.

 

 

V Praze dne 18. 2. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP
ředitelka protiepidemického odboru