Přednášky a besedy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") nabízí realizaci interaktivních her pro žáky a studenty a dále přednášky a besedy se zaměřením na podporu zdravého životního stylu obyvatel hlavního města Prahy. 

 

Pro žáky ZŠ a SŠ realizujeme na území hl. m. Prahy interaktivní projekt primární prevence „Hrou proti AIDS“ a program zaměřený na prevenci kouření „Jsem IN, JÁ nekouřím“.

 

 

Pro rodiče/osoby pečující o předškolní děti nabízíme možnost uspořádat besedu s lékařem zaměřenou na prevenci dětských úrazů.    

 

Pro nejstarší generaci nabízíme přednášku zaměřenou na podporu „aktivního stárnutí“, zdravý životní styl a prevenci úrazů.

 

Nabídky s konkrétním zaměřením jednotlivých aktivit a přihlášku na akci včetně kontaktů na realizátory naleznete v přílohách.

 

V Praze dne 30. 4. 2018

 
Mgr. Zbyněk Boublík
vedoucí kanceláře ředitele a tiskový mluvčí
 
 
 

 

Přílohy