Chraňte se před klíšťaty!

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP" ) publikuje aktuální doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ), která jsou věnována důležitým zásadám ochrany proti klíšťatům, jejich odstraňování a likvidaci. Doporučení jsou zpracována formou přehledné a srozumitelné grafiky. Hlavní zásadou je zabránit napadení klíšťaty při pobytu v přírodě a jejich včasné a správné odstranění, pokud k napadení došlo.

 

 

 

Onemocnění přenášená klíšťaty v České republice

 

informační text na internetových stránkách SZÚ
http://www.szu.cz/tema/prevence/onemocneni-prenasena-klistaty-v-ceske-republice

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

 

Aktuální předpověď aktivity klíštěte obecného na území České republiky poskytuje Odbor klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu.

 

 

HSHMP současně veřejnosti připomíná, že se může pravidelně seznamovat s vydávanými předpověďmi  aktivity klíštěte obecného (Ixodes ricinus) pro území České republiky. Předpovědi vydává Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se SZÚ a za podpory Ministerstva zdravotnictví.

 

Předpověď je vydávána každé pondělí a čtvrtek (do 14.00 hodin) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. V pondělí se jedná o výhled na zbytek týdne (úterý - neděle), ve čvrtek o upřesnění na rozšířený víkend (pátek - pondělí). Čím vyšší je stupeň aktivity, tím vyšší je riziko napadení člověka nebo zvířete klíštětem, a je-li infikováno, i pravděpodobnost nakažení klíštovou encefalitidou nebo lymeskou boreliózou. Toto riziko je vyjádřeno v deseti stupních doplněných doporučeními, jak se v předpovídané situaci chovat při návštěvě míst s předpokládaným výskytem klíšťat. Uváděný stupeň aktivity klíšťat představuje průměr pro území ČR, v jednotlivých regionech nebo lokalitách se proto může v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách mírně (o jeden stupeň nahoru či dolů) lišit.

 

Předpověď je poskytována v období od dubna do října, konkrétní termíny zahájení a ukončení jsou však závislé na aktuálním průběhu počasí a proto mohou být posunuty i do března nebo listopadu. Ve zbývající části roku nelze možnost napadení klíštětem vyloučit, ale riziko je minimální, v období se sněhovou pokrývkou nebo celodenním mrazem nulové.

 

Termín "aktivita klíštěte" lze zjednodušeně popsat jako podíl klíšťat, která jsou připravena k napadení hostitele, na celkové populaci klíštěte v dané lokalitě. To znamená, že čím větší je počet takto "aktivních" klíšťat, tím vyšší je i prezentovaný stupeň rizika.

 

Typickým biotopem klíštěte jsou listnaté a smíšené lesy a porosty křovin s bylinným patrem, zejména jejich okraje, dále porosty na okrajích vodních toků. Často se klíšťata vyskytují i v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. Výrazně méně jich je v jehličnatých lesích, hlavně jsou-li bez podrostu, a v kamenitém prostředí s minimem porostu. V zemědělských kulturách se nevyskytují. Vzhledem ke specifickým nárokům na vlhkost prostředí nejsou klíšťata na otevřených, osluněných suchých místech a také na rašeliništích a v trvale podmáčeném terénu. S nadmořskou výškou sice velikost populace klíštěte klesá, nicméně na našem území byl jeho výskyt v posledních desetiletích zaznamenán i v horských polohách až na horní hranici lesa.

 

Související články na stránkách SZÚ:

HSHMP současně zveřejňuje dva osvětové materiály, ze kterých je možné načerpat celou řadu k dané problematice se vztahujících informací:

 

Název materiálu Autor/Zdroj Formát/Velikost

"Nebezpečná klíšťata"

Státní zdravotní ústav (SZÚ) (PDF, 1,75 MB)

"Buď bez klíšťat"

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (PDF, 340 kb)

 

Podrobné informace jsou také k dispozici na webových stránkách HSHMP a to dostupné na odkazu:
 

 

Linky na již dříve podobné zprávy uveřejněné na našem webu:

 

V Praze 2. 8. 2019

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí