Chtěla bych si otevřít provoz rychlého občerstvení – bistra. Co pro to musím udělat, aby mi ho hygienická stanice schválila?

Odpověď:


Prostor, ve kterém budete realizovat provoz rychlého občerstvení, musí být zkolaudován pro stravovací služby. Pokud si nejste jista stavem současného kolaudovaného stavu, obraťte se s žádostí o informaci na stavební úřad příslušné městské části. Jestliže provozovna nebude zkolaudována pro tento účel, budete muset žádat o posouzení a vydání závazného stanoviska hygienické stanice. K tomu je třeba doručit žádost na podatelnu a spolu s žádostí dodat technickou zprávu a projektovou dokumentaci celého prostoru. Co se týče splnění hygienických podmínek, musíte dodržet požadavky Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin, konkrétně zajištění sociálních podmínek pro personál (WC s předsíní a umyvadlem, šatna), dále úklidové komory, zajištění odpadového hospodářství, rozdělení pracovních ploch a dostatečné vybavení gastrotechnologií (požadavky na vybavení se odvíjí např. od šíře vyráběného sortimentu). Pokud v provozovně bude realizováno sezení pro zákazníky, musí být i pro ně zajištěno WC.