Počet pozitivně testovaných lidí na covid-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel se v Praze za týden zvýšil o 40 %

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, konstatuje, že v uplynulých sedmi dnech v Praze  pokračovalo zrychlování tempa nově pozitivně testovaných lidí na covid-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel.  Za jeden týden pražští hygienici registrují nárůst počtu těchto lidí o plných 40 %. Jestliže k datu 7. 7. 2021 Praha evidovala 30 pozitivně testovaných v přepočtu na 100 000 obyvatel, dnes, 14 . 7., dosahuje stejná hodnota již čísla 42. HSHMP sleduje tento negativní vývoj se znepokojením. Celkově je zatím nadále možné epidemiologickou situaci v Praze považovat do jisté míry ještě za relativně uspokojivou, zneklidňující je však tempo mezitýdenního růstu pozitivně testovaných. To se totiž průběžně zvyšuje již 5 kalendářních týdnů za sebou. Mezi regiony ČR Praha zůstává krajem s nejvyšším výskytem covidu-19.

 

 

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 42 dnů  přehled k datu 13. 7. 2021, 24:00 h

 

26. 5. – 1. 6. 2021

313 onemocnění

incidence 23/100 000 obyvatel

2. – 8. 6. 2021

305 onemocnění

incidence 23/100 000 obyvatel

9. – 15. 6. 2021

161 onemocnění

incidence 12/100 000 obyvatel

16. – 22.6. 2021

230 onemocnění

incidence 17/100 000 obyvatel

23. - 29. 6. 2021

281 onemocnění

incidence 21/100 000 obyvatel

30. 6. - 6. 7. 2021 399 onemocnění  incidence 30/100 000 obyvatel
7. 7. - 13. 7. 2021 567 onemocnění  incidence 42/100 000 obyvatel


Nejzatíženější věkové skupiny: věková skupina 16 - 19 let, přibyla však věková skupina dětí 6 - 11 let

 

Nejzatíženější věkovou skupinou jsou aktuálně velmi mladí lidé od 16 do 19 let, kde se výskyt v přepočtu na 100 000 obyvatel pohybuje již na úrovni 215,8. U skupiny 20 - 29 let je výskyt  129,3 na 100 000 obyvatel. Růsty pozitivně testovaných však dále zaznamenává věková skupina 12 - 15; nově také skupina dětí od 6 do 11 let, kde se mezitýdenně počet pozitivně testovaných zvýšil o 63 %. V mladších věkových kategoriích je registrován také zvyšující se podíl varianty Delta. 

 

Nárůst v mladších věkových skupinách je způsoben zejména aktivitami těchto osob, jakými jsou například časté setkávání při sportování či zábavě. Svoji roli sehrává rovněž zatím nízká proočkovanost v předmětných věkových skupinách. S předpokladem postupné vyšší proočkovanosti se, zatím teoreticky, dá očekávat stabilizace výskytu v těchto věkových skupinách. 

 

Jako konkrétnější příklady nově zjišťovaných onemocnění lze uvést například pracovní kolektiv, kde v kanceláři typu open space zaznamenán výskyt covidu-19 u zaměstnance, který nakazil své dva další kolegy. V jednom případu se potvrdila varinata Delta, u druhého existuje podezření na tuto mutaci. Pražští hygienici onemocnění zaznamenali i v jednom sportovním týmu, kde registrován výskyt 6 případů. Z epidemiologického šetření vyplynula pravděpodobná nákaza při zápase s jiným týmem. 

 

HSHMP nadále disponuje  poznatky z praxe, že v některých klubech v Praze nejsou dodržována příslušná nařízená protiepidemická opatření, kdy dochází k těsnému shlukování lidí a dokonce lidé na těchto zábavách tančí, přestože jde o aktivitu epidemiologicky výrazně rizikovou. Existuje zde nebezpečí šíření viru mezi převážně mladými lidmi, kteří natěsnáni na sebe nemají respirátor a nejsou ani vakcinováni.

 

Ve spolupráci s Policií ČR proto pražští hygienici pokračují v průběžných cílených kontrolách těchto zařízení. V rámci aktuálně prováděných epidemiologických šetření HSHMP zjistila, na základě výpovědí covid-19 pozitivních osob, že k nákaze covidem-19 došlo pravděpodobně v jednom z pražských nočních hudebních klubů. Tento konkrétní klub od konce června zmínilo již 28 mladých lidí.  Dalších 31 pozitivně testovaných osob uvedlo jako možný zdroj své nákazy pobyt v některém z jiných pražských nočních klubů. 

HSHMP apeluje na mladé lidi, aby vyvinuli veškerou snahu a v rámci svých kontaktů se chovali s maximálně možnou mírou obezřetnosti a odpovědnosti. Stejné doporučení HSHMP adresuje i dalším věkovým skupinám občanů v Praze.

 

Aktuální přehled nařízených preventivních opatření v restauracích, barech, kavárnách a dalších podobných zařízeních je přehledně k dispozici na vládním covid portálu - přímý link ZDE.

 

 

EPIDEMIOLOGICKÁ ZÁTĚŽ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ OBYVATEL HL. M. PRAHY
7denní počty nových případů na 100tis. obyv. dané věkové třídy (týdenní změna v %)

 

0 - 2 4,5 (- 67 %)
3 - 5 11,3 (- 28 %)
6 - 11 30,6 (63 %)
12 - 15 57,5 (38 %)
16 - 19 215,8 (68 %)
20 - 29 129,3 (32 %)
30 - 49  39,1 (37 %)
50 - 64 19,6 (75 %)
65+ 6,3 (75 %)

 

Stěžejní pro udržení onemocnění pod kontrolou je zodpovědný přístup každého jednotlivce

 

HSHMP považuje za nezbytné, aby veřejnost dodržovala v rámci mezilidských kontaktů,  s ohledem na výskyt mutací covidu-19, bezpečnostní opatření v podobě adekvátní ochrany dýchacích cest, vzájemných odstupů ve vzdálenosti alespoň dvou metrů a častého mytí nebo dezinfekce rukou. Stěžejní je dále pokračovat v úspěšně započatém tempu vakcinace u lidí, kteří dosud očkováni nebyli. Vakcinace je vědecky prokázaným, zásadním preventivním opatřením. U dosud neočkovaných lidí je rovněž důležité pravidelné testování. Stejně se jako stěžejní jeví striktní dodržování protiepidemických opatření po návratu ze zemí s vysokým výskytem covidu-19 a maximální obezřetnost při pobytu v zahraničí obecně s cílem bránit zavlečení onemocnění z těchto států do ČR.

HSHMP zároveň veřejnost žádá o respektování veškerých platných protiepidemických opatření přijímaných ze strany Ministerstva zdravotnictví, jejichž aktuální přehled je srozumitelně publikován na vládním covid portálu https://covid.gov.cz/ .

 

V rámci účinné prevence je dále vhodné, aby se lidé vyhýbali místům, kde se protiepidemická opatření nedodržují.

 

      

 

Výskyt mutací covid-19 v Praze

 

HSHMP v Praze průběžně registruje výskyt nových mutací covidu-19. Podíl těchto mutací na celkovém výskytu onemocnění postupně stoupá. Od začátku července byla potvrzena mutace v 11 případech, převážně se jednalo o variantu Delta, podezření na tuto variantu bylo hlášeno v dalších 5 případech onemocnění, lze však předpokládat, že podíl varianty Delta v populaci je daleko vyšší. Přitom tato varianta je dle současných poznatků až o 60 % nakažlivější než nyní v ČR převažující mutace Alpha.

 

Další vývoj?

 

U vzdušných nákaz je riziko šíření velmi obtížně ovlivnitelné. Zcela zásadní je proto zodpovědný přístup jednotlivců. Vzhledem k postupující proočkovanosti populace lze předpokládat, že bude situace do jisté míry pod kontrolou i nadále, ale velmi pravděpodobně nebude počet hlášených onemocnění výrazně klesat.

 

Přesto zůstává zodpovědné chování každého jednotlivce a zvážení nechat se očkovat na prvním místě žebříčku preventivních opatření.

 

14 7. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy