Hygienici představili své preventivní aktivity na zajímavém workshopu

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se aktivně prezentovala a zapojila do zajímavého workshopu, který se uskutečnil včera, tj. 22. března 2017 v prostorách Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy z Alšova nábřeží v Praze 1. V široké škále nabízených aktivit nechyběla témata se zaměřením na očkování, prevenci obezity, zdravou výživu nebo pohybové aktivity. "Toto jsou přesně aktivity, které jsou v rámci naší preventivní činnosti nabízeny a poskytovány školám i dalším zájemcům a jsem proto velmi rád, že odborní zaměstnanci hygienické stanice se na těchto workshopech takto aktivně prezentují," říká Jan Jarolímek, ředitel HSHMP a dodává: "V rámci tohoto workshopu jsme si připravili aktivity věnované nácviku správného mytí rukou, jakožto základu osobní hygieny každého z nás. Věnovali jsme se také velmi aktuální otázce prevence kouření." Součástí dne byla i sportovně-charitativní akce ve spolupráci s Centrem Paraple. Samotní studenti připravili celkem 22 projektů.

 

Studenti i pedagogové Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy  z Alšova  nábřeží v Praze 1, kterých bylo zhruba 170, si mohli mj. vyzkoušet, jak si „umí mýt ruce“, a poté jim pod UV lampou byly předvedeny nedostatečně umyté části rukou (obrázky 1-3).

 

Obrázek 1: Nácvik správného mytí rukou

 

 

Obrázek 2: Nácvik správného mytí rukou – kontrola pod UV lampou – hřbet ruky

 

Obrázek 3: Nácvik správného mytí rukou – kontrola pod UV lampou 2 - dlaně


 

Dalším stanovištěm, které pražští hygienici zastřešovali, byly ukázky zdravotních následků kouření. Kuřáci tak měli možnost nechat si změřit koncentraci CO ve vydechovaném vzduchu, a byly jim předány kontakty na léčebná centra k odvykání kouření (obrázky 4-6).


Obrázek 4: Ukázky zdravotních následků kouření

 

Obrázek 5: Měření CO ve vydechovaném vzduchu

 

Obrázek 6: Měření CO ve vydechovaném vzduchu

 

V Praze dne 23. 3. 2017

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

 

Příloha:
1. Plakát Den projektů
2. Hodnocení studentských projektů