Pražští hygienici připomínají Evropský den melanomu: 30. května

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že maligní melanom (MM) právem patří mezi jeden z nejzhoubnějších nádorů. Proto také HSHMP připomíná datum 30. května jako již tradiční Evropský den melanomu.  Důležitost prevence MM si každoročně připomínají nejen mnohé evropské země, ale i další státy světa.  V případě Evropského dne melanomu jde o již  tradiční celoevropskou kampaň prevence kožních nádorů, při které má veřejnost možnost se vzdělávat v předcházení, včasné diagnostice a možnostech léčby kožních nádorů.  Tato kampaň byla zahájena v Belgii v roce 1999, od roku 2000 se připojily další země. Česká republika se účastní Evropského dne melanomu od roku 2001.

 

 

Definice

 

MM je nádorové, komplexní onemocnění, které vzniká v melanocytech, kožních buňkách, které produkují hnědý pigment melanin, kterým kůže reaguje na vystavení slunečnímu (UV) záření. Na rozdíl od jiných forem nádorových onemocnění kůže se však MM může vyvinout i v částech těla, které nejsou za normálních okolností běžně vystaveny slunečnímu záření, například v slabině, kostech, na spodku chodidel, vnitřním uchu nebo oku.

 

Výskyt MM v populaci

 

Celkově má vznik nových případů (incidence) MM v ČR vzestupný charakter. Za posledních 30 let stoupl výskyt nově diagnostikovaných případů přibližně 4,5 násobně. Ze statistiky za léta 2015 až 2017 plyne, že u mužů je MM diagnostikován častěji než u žen. Stejně tak výskyt MM u mužů i žen v hlavním městě Praze převyšuje celostátní incidenci (počet nově diagnostikovaných případů v daném časovém období) České republiky. Proto je třeba právě v Praze věnovat patřičnou pozornost prevenci MM.

 


Zdroj dat: ÚZIS ČR

 

Příčiny

 

Jako i v případě jiných onkologických onemocnění i zde je příčina multifaktoriální, jinými slovy nelze přesně definovat jednu příčinu vzniku MM. Přesto je možné poměrně jasně definovat rizikové faktory, které významným způsobem zvyšují pravděpodobnost vzniku onemocnění.

 

Prevence

 

Ideální je omezit pohyb na přímém slunci co nejvíce. Pokud to nelze, vyvarovat se pobytu na slunci v době mezi 11.-15. hodinou, kdy je UVB záření atmosférou nejméně filtrováno. V té době nebo po celý slunný den se pohybovat ve stínu budov, pod stromy, pod slunečníkem a podobně a zároveň krýt kůži co nejvíce oděvem. Ne každé oblečení chrání proti UV záření stejně kvalitně. Záleží na druhu použitého materiálu k výrobě oblečení, barvě vláken, struktuře tkaní a podobně, proto je nejlepší, když pro plánovaný pobyt na slunci je zvoleno oblečení z certifikovaných tkanin, které mají přímo deklarován stupeň ochranného faktoru (UPF) proti UV záření.

 

Diagnostika - Příznaky na znaménkách, které by vás měly varovat:

 

 • změna velikosti, barvy a/nebo tvaru znaménka
 • znaménko vypadá jinak než ostatní
 • má asymetrický tvar nebo nepravidelné ohraničení
 • je drsné nebo šupinaté na dotek (někdy je možné jej cítit dříve než vidět)
 • je vícebarevné
 • svědí vás
 • krvácí nebo mokvá
 • vypadá jako zranění, ale nehojí se


 

Léčba a prognóza

 

Pro léčbu a zejména pro prognózu je důležitý screening a to z důvodu, že dlouhodobé přežívání s MM je významně závislé na jeho brzké diagnostice v časných stadiích onemocnění, které vykazují lepší dlouhodobou prognózu onemocnění.

 


EVROPSKÝ DEN MELANOMU V ČR LETOS 14.9.2020

 

V České republice se u příležitosti Evropského dne melanomu každý rok otevírají vybrané ambulance kožních lékařů s nabídkou prohlídky kožních pigmentových mateřských znamének. Vzhledem k letošnímu epidemiologickému výskytu onemocnění covid-19 je akce posunuta na termín pondělí 14. září 2020. Bližší podrobnosti budou včas oznámeny na internetové stránce http://www.dermanet.cz/cs/.

 

V prevenci kožních nádorů motivuje v České republice své klienty hned celá řada zdravotních pojišťoven. HSHMP v zájmu zvýšení osvěty těchto programů publikujem příslušné internetové odkazy na stránky příslušných zdravotních pojišťověn:

 


Osvětové materiály Státního zdravotního ústavu (SZÚ)

 

· Slunce dobré i zlé - prevence rakoviny kůže (pdf; 2,77 MB)

 

· Nádory kůže (pdf; 118 kB)

 

· ÚV ZÁŘENÍ (pdf; 82 kB)


 

V Praze 28.5.2020

 

Mgr. Markéta Lachytová, Ph.D.
odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky HSHMP

 

Zdroje informací:

 

 • https://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/2017/03/07.pdf
 • https://www.naplesi.cz/co-se-u-nas-deje/novinky/evropsky-den-melanomu-podporime-na-festivale-bezplatnym-vysetrenim-znamenek/
 • https://www.cancercenter.com/cancer-types/melanoma/risk-factors
 • https://www.melanom.cz/Prevence