Hygienici zakázali koupání na přírodním koupališti Šeberák

Vážení návštěvníci webových stránek pražské hygieny,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje veřejnost, že dnešního dne byl vydán dočasný zákaz koupání na přírodním koupališti Šeberák.

 

Dne 9. 7. 2018 proběhlo další monitorování přírodních koupališť na území hlavního města Prahy. Na koupališti Šeberák, na kterém je jakost koupací vody dozorována ze strany HSHMP, došlo k výraznému překročení III. stupně v ukazateli sinice a chlorofylu. Z tohoto hlediska vydala HSHMP opatření obecné povahy, kterým stanovila na tomto koupališti dočasný zákaz koupání. "Koupání ve vodě s přítomností velkého množství sinic představuje riziko poškození zdraví koupajících se osob, tím že sinice produkují různé toxiny, které mohou způsobit akutní otravu projevující se střevními a žaludečními obtížemi a bolestí hlavy, ale i trvalým poškozením jater," upozorňuje na možná nebezpečí ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek.

 

Opatření obecné povahy je v plném znění k dispozici níže jako příloha. Shodně tak je umístěno na úřední desce HSHMP a také na úřední desce Městské části Praha 4. 

 

V případě přírodního koupaliště Hostivař, byly výsledky hodnoceny ukazatelem 3 (zhoršená jakost vody, nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince). Z hlediska zhoršené kvality vody tak HSHMP upozornila veřejnost na to, že se mírně zvýšila pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů zejména u citlivých jedinců, dětí, těhotných žen.

 

Na přírodních koupalištích Motol, Džbán a biotopech Lhotka, Radotín je kvalita vody hodnocena ukazatelem 1 (voda vhodná ke koupání) stejně tak u nádrže Divoká Šárka.

 

HSHMP doporučuje po každém koupání v přírodním koupališti důkladné osprchování pitnou vodou.

 

Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx.

 

V Praze dne 13. 7. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel