Informace Ministerstva zdravotnictví ČR k používání e-cigaret / vapovacích zařízení v souvislosti s varováním amerického CDC

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ) na svých internetových stránkách 23. 9. 2019 publikovalo informace k používání e-cigaret/vapovacích zařízení v souvislosti s varováním amerického CDC. Hygienická stanice hlavního města Prahy, v zájmu další potřebné osvěty mezi laickou i odbornou veřejností, proto zveřejňuje zprávu MZ v plném znění také na svém webu.

 


Varování

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) zveřejnilo 19. září 2019 ve 12:00 ET aktuální údaje o řadě případů poškození plic spojovaných s používáním elektronických cigaret/vapovacích zařízení. V současné době probíhá vyšetřování prudkého nárůstu plicního poškození spojovaného s tímto typem výrobku.

 

Elektronická cigareta je zařízení, které vytváří aerosol zahřátím kapalné náplně (komerčně nazývané také e-liquid apod.). Tento aerosol poté uživatel elektronické cigarety vdechuje do plic.

Náplň do elektronické cigarety může obsahovat: nikotin, tetrahydrokanabinol (THC)* a kanabinoidní (CBD) oleje a další látky a přísady.

 

Co se ví


• V USA bylo hlášeno 530 případů poškození plic. V 6 státech bylo potvrzeno 7 úmrtí.
• CDC obdržela kompletní údaje o pohlaví a věku u 373 z 530 případů.

 • ◦Téměř tři čtvrtiny (72 %) případů jsou muži
 • ◦Dvě třetiny (67 %) případů jsou ve věku 18 až 34 let
 • ◦16 % případů je mladších 18 let a 17 % je starších 35 let

• Všechny hlášené případy mají v anamnéze používání/inhalaci výparů z elektronických cigaret.

 

Příznaky onemocnění hlášené některými pacienty:

 • •kašel, dušnost nebo bolest na hrudi,
 • •nauzea, zvracení, průjem,
 • •únava, horečka, bolest břicha.

Někteří pacienti uvádějí, že se u nich příznaky rozvinuly během několika dní, jiní udávají několik týdnů. Infekce se nejeví být příčinou těchto příznaků.

 • Většina pacientů uvedla v anamnéze používání elektronických cigaret s náplní obsahující THC. Mnoho pacientů uvedlo, že užívají THC a nikotin. Někteří uváděli použití elektronických cigaret obsahujících pouze nikotin.

Co se neví

 

Dosud není známa konkrétní příčina těchto plicních poškození. Šetření neidentifikovalo žádnou konkrétní elektronickou cigaretu/vapovací zařízení (zařízení, e-liquid/ náhradní náplň) ani látku, která je spojena se všemi případy.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

 

Co CDC doporučuje veřejnosti:

 

Dokud nebude známo více, CDC doporučuje těm, kteří se obávají výše uvedených specifických zdravotních rizik, aby zvážili zdržet se používání elektronických cigaret/vapovacích zařízení.


Těm, kdo nedávno použili elektronickou cigaretu/vapovací zařízení a mají příznaky podobné těm, které jsou popisovány v souvislosti s výskytem plicního poškození, je doporučováno, aby navštívili poskytovatele zdravotní péče (lékaře).

 

Těm, kteří používají elektronické cigarety/vapovací zařízení:

 • ◦Každý, kdo používá e-cigaretu nebo vapovací zařízení, by neměl kupovat tyto výrobky (např. e-cigaretu nebo vapovací zařízení s THC* nebo CBD oleji) mimo místo prodeje a neměl by upravovat ani přidávat do těchto výrobků žádné látky, které nejsou určeny výrobce
   
 • ◦Pokud se objeví příznaky, které jsou hlášeny v souvislosti s touto událostí, je doporučeno, aby hned navštívili poskytovatele zdravotní péče (lékaře).

Dospělým, kteří používají elektronické cigarety, protože skončili s kouřením cigaret:

 • ◦je doporučováno nevracet se ke kouření cigaret,
 • ◦pokud pokračují v užívání elektronických cigaret, měli by se pozorně hlídat, zda se u nich neprojevují výše uvedené příznaky, a pokud je mají, hned navštívit poskytovatele zdravotních služeb (lékaře).

 

Dospělým, kteří se snaží odvykat od kouření cigaret, je doporučováno:

 • ◦Kontaktovat svého poskytovatele zdravotní péče (lékaře), pokud potřebují pomoci při odvykání od užívání tabákových výrobků, včetně elektronických cigaret.
 • ◦Využívat na důkazech založené intervence včetně poradenství a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) schválených léčivých přípravků.

 

Bez ohledu na probíhající událost:

 

Mládež a mladí dospělí by vůbec neměli používat elektronické cigarety.
Těhotné ženy by vůbec neměly používat elektronické cigarety.
Dospělí, kteří v současnosti nepoužívají tabákové výrobky, by neměli s užíváním elektronických cigaret začínat.

 

 

Aktuálně není známo, že by se toto onemocnění vyskytlo v České republice, Ministerstvo zdravotnictví však důrazně doporučuje veřejnosti dbát i v podmínkách ČR doporučení amerického Centra pro kontrolu a prevenci onemocnění.

Varování amerického CDC v originálním znění a další podrobnější informace naleznete zde: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html

 


* V ČR není obsah THC v náplních do elektronických cigaret právní úpravou tolerován.