Informace pro žadatele zkoušek ze znalosti hub na rok 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") oznamuje veřejnosti, že vypisuje termíny
zkoušek ze znalosti hub pro rok 2021.

 


HSHMP organizuje zkoušky ze znalosti hub pro žadatele s trvalým pobytem fyzické osoby nebo sídlem
právnické osoby na území hlavního města Prahy v rozsahu:

 

 

Zkoušky hub jsou určeny:

 

 

HSHMP vypisuje v roce 2021 termíny následovně: 26. 5. 2021 a 16. 6. 2021

Ke zkoušce je nutno přinést lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k této činnosti, vč. očního vyšetření, dále 1x kolek v
hodnotě 500,- Kč
.

Přihlášku ke zkoušce laskavě zašlete nejpozději 7 dní před termínem zkoušky e-mailem na podatelna@hygpraha.cz nebo poštou
na adresu HSHMP, Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1.

Více informací vám poskytnou zaměstnanci odboru hygieny výživy HSHMP na telefonním čísle 296 336 713.

V Praze 6. 5. 2021

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví