Jak řešit výskyt vší ve školách?

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) z důvodů opakovaných dotazů rodičů a pedagogů zveřejňuje informaci o postupu při výskytu vší u dítěte navštěvujícího školské zařízení.

 

Vhodným obdobím pro parazita typu vší je právě probíhající zima, kdy děti nosí šály a čepice. Tyto zimní doplňky oděvu usnadňují přenos vší mezi dětmi. Vši se však ve školách a školkách mohou vyskytnout v podstatě kdykoliv během školního roku. Od roku 2012 není zákonná oznamovací povinnost hlásit výskyt vší orgánům ochrany veřejného zdraví, tj. místně příslušné hygienické stanici, v Praze pak Hygienické stanici hlavního města Prahy. K údajům o výskytu onemocnění pedikulóza způsobovaného vešmi ve školských zařízeních se přesto HSHMP dostává, a to na základě dotazů rodičů, pedagogů škol či Pražanů. HSHMP proto v dané souvislosti apeluje především na rodiče, aby věnovali případnému výskytu vší u svých dětí pozornost a situaci v rodině v žádném případě nepodceňovali.

 

Veš dětská (Pediculus capitis) je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji děti ve věku 6 -15 let. Bodá a saje krev.

 

 

Z odborného pohledu je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Pedikulóza se projevuje nadměrným svěděním hlavy způsobeným bodáním a pohybem vší. Svědění nutí děti ke škrábání. I když veš není přenašečem žádných onemocnění, může samotné škrábání vést ke vzniku poškození pokožky a druhotné infekci.

 

 

Z důvodu ochrany zdraví v kolektivu a na základě příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do kolektivu. Diagnostikovat onemocnění však může pouze lékař, nikoli zaměstnanci škol.

 

Povinnost rodičů starat se o své děti je dána platným právním řádem České republiky. Děti s výskytem živých vší by proto rodiče měli nechat doma a zajistit jejich řádné odvšivení. Výskyt vajíček vší, takzvaných hnid, ve vlasové části hlavy je varováním, že dítě bylo v kontaktu se zavšiveným jedincem. Je proto důležité, dítě hnid mechanickým stahováním zbavit a neopomenout informovat školské zařízení.


Povinnost zástupce školského zařízení (pedagoga apod.), aby kontroloval děti, není dána žádným předpisem. Pokud pedagog uvidí u neklidného, nepozorného dítěte ve vlasech lezoucí vši či hnidy, je žádoucí, aby o této skutečnosti vždy informoval rodiče. Ti si dítě musí převzít a v rámci svých rodičovských povinností jej odvšivit. Důležité je rovněž zabránit dalšímu kontaktu dítěte s ostatními zdravými (nepostiženými) jedinci.

 


 

Školám doporučujeme, aby postup v dané problematice byl popsán ve školním řádu. V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ustanovení § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Jedná se nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.


► OSVĚTOVÉ MATERIÁLY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU  

 

 

 

 

 

 

 

Veš ve vlasech vám nasadí brouka do hlavy
aneb všichni si šímáme vší

Obsah:

 • Prevence přenosu
 • Jak se chránit proti nákaze
leták  

 

Veš dětská, svrab, roupi

Obsah:

 • Co je veš dětská, jak se přenáší a projevuje
 • Jak se vši zbavit
 • Co je svrab
 • Původce svrabu
 • Zákožky
 • Příznaky onemocnění svrabem u dospělých a u dětí
 • Zdroje nákazy
 • Jak se chránit proti nákaze
 • Léčba
 • Co jsou to roupi a jak se projevují
 • Zdroje nákazy
 • Léčba
 • Jak se chránit před roupy
leták  

 


Pokud rodiče se školou nespolupracují a posílají své děti do školy neodvšivené, může ředitel školy, v souladu se školským zákonem, rodiče vyzvat, aby se osobně zúčastnili projednání závažných otázek týkajících se pobytu dítěte a žáka ve školském zařízení. Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět. Pokud ani poté není spolupráce zákonných zástupců se školou adekvátní, má škola v krajním případě možnost takovou skutečnost oznámit orgánu péče o dítě, který disponuje určitými pravomocemi vyvinout na rodiče tlak, protože je jejich povinností se o nezletilé děti starat.


Jak vši odstraňovat?
 

Živé vši se odstraňují poměrně jednoduše, na vyčesání pomocí speciálního hřebínku, tzv. všiváčku, stačí několik minut. Vyčesávání je nutné provádět alespoň 5 minut, u dlouhých vlasů déle, a to od kořínků vlasů postupně z celého povrchu vlasaté části hlavy. V prvním týdnu nejlépe každý den.

Složitější je situace s odstraňováním hnid. Ty nelze vyčesat, musí se mechanicky odstraňovat, neboť hnidy jsou přilepeny ke kořenu vlasu. Osvědčenější způsob je ostříhání vlasů. Veš dětská totiž není schopna žít ve vlasech kratších 0,8 mm.
 

Řada rodičů využívá pomoci nejrůznějších chemických přípravků, které většinou zakoupí v lékárnách. Všechny prostředky s insekticidní látkou, které jsou na trhu k dispozici, zahubí dospělé jedince. Účinnost těchto prostředků na hnidy je velmi sporná, i když výrobce deklaruje účinnost na všechna stadia zavšivení. Látky s přírodním účinkem mají schopnost hubení opět omezenou. Působí na dospělé jedince, většinou udušením. Pro úspěšnou léčbu se většinou doporučuje kombinovat v časově postupně navazujících fázích přípravky na bázi insekticidních šamponů či vlasových vod a při aplikaci přípravků postupovat dle návodu výrobce. Důležité je zároveň denně hnidy mechanicky odstraňovat.

 

Další užitečné informace o této problematice můžete získat v přiložených letáčcích Státního zdravotního ústavu.

 

V Praze 26. 2. 2020

 

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

 

Použité zdroje:

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-3-dotazy-k

 

Obrázky:

 

https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#spf=1582528228217