Klesající trend v počtu nových onemocnění covid-19 se v Praze pozastavil, je třeba se mít stále na pozoru

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, za poslední týden v Praze zaznamenává pozastavení dosud spolehlivého poklesu výskytu nových onemocnění covid-19. Počty nových případů od poloviny minulého týdne přestaly klesat a pozvolna stoupají. Mezi regiony ČR je Praha v absolutním čísle aktuálně krajem s nejvyšším výskytem covidu-19.

 


HSHMP sleduje tento aktuální stav se znepokojením: apeluje na obyvatele, aby v mezilidských kontaktech nadále dodržovali bezpečnostní opatření v podobě adekvátní ochrany dýchacích cest, vzájemných odstupů ve vzdálenosti alespoň dvou metrů a co nejčastějšího mytí nebo dezinfekce rukou. Stěžejní je dále pokračovat v úspěšně započatém tempu vakcinace u lidí, kteří dosud očkováni nebyli. Vakcinace je vědecky zásadním preventivním opatřením. U dosud neočkovaných lidí je rovněž důležíté pravidelné testování. Stejně se jako stěžejní jeví striktní dodržování protiepidemických opatření po návratu se zemí s vysokým výskytem covidu-19 a maximální obezřetnost při pobytu v zahraničí obecně s cílem bránit zavlečení onemocnění z těchto států do ČR.

 

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 28 dnů přehled k datu 22. 6. 2021, 24:00 h

 

26. 5. – 1. 6. 2021 313 onemocnění incidence 23/100 000 obyvatel
2. – 8. 6. 2021 305 onemocnění incidence 23/100 000 obyvatel
9. – 15. 6. 2021 161 onemocnění incidence 12/100 000 obyvatel
16. – 22.6. 2021 230 onemocnění incidence 17/100 000 obyvatel

 

Přesné důvody pozastavení poklesu nových případů v Praze se zatím nedají přesně vysvětlit: jednou z možností je zvýšený pohyb lidí v hlavním městě, tedy velká mobilita obyvatelstva.

 


Výskyt mutací covid-19 v Praze

 

V posledních třech týdnech má HSHMP v Praze hlášeno 8  potvrzených variant koronaviru, v jednom případě se jednalo o variantu Gama (dříve brazilskou), 7 dalších onemocnění bylo způsobeno variantou Delta (dříve indickou).

 

Zároveň HSHMP očekává potvrzení nebo vyvrácení u 7 podezření na nové varianty koronaviru, ve všech případech se jedná o podezření na variantu Delta.

 

 

V Praze 24. 6. 2021

 

Mgr. Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí HSHMP