Komentář k epidemiologické situaci onemocnění covid-19 v Praze k datu 15. 1. 2021: NADÁLE VÝRÁZNÉ ZÁCHYTY NOVÝCH PŘÍPADŮ, přesto částečný pokles nárůstů

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje komentář Ministerstva zdravotnictví k epidemiologické situaci onemocnění covid-19 v hlavním městě Praze k datu 15. 1. 2021:

  

 

Za posledních 7 dní bylo v průměru hlášeno v Praze méně než 1 000 nových případů COVID19 (860), což je o více než 300 méně případů v průměru při minulém hodnocení, v procentuálním vyjádření se jedná o zhruba 25 % mezitýdenní pokles počtu případů. I přes celkový pokles případů se stále jedná o výrazné záchyty. Rizikový potenciál je tak i nadále vysoký.

 

Vysoce rizikovým parametrem současné situace je stále počet případů v seniorní skupině, který se i přes mezitýdenní pokles pohybuje okolo 150 denně případů denně, v podílu z celkového počtu pozitivních je to 17 %. Tyto vysoké hodnoty záchytů u seniorní skupiny následně představují rizikový potenciál směrem k hospitalizacím v podobě pravděpodobnosti vyššího počtu nových příjmů k hospitalizacím.

 

A právě hospitalizace jsou v současné době nejvíce sledovaným parametrem, zejména s ohledem na stav kapacit lůžkové a intenzivní péče. Aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno 832 pacientů. Na jednotkách intenzivní péče je léčeno 166 pacientů. Vzhledem k počtům záchytů ve vulnerabilní skupině lze očekávat v dalším období i nadále zvýšený počet nových příjmů k hospitalizaci, který by však měl být v následném období, v případě pokračujícího trendu poklesu případů, vyvažován počtem propouštěných pacientů.

 

  

 

Z celkového pohledu s přihlédnutím k současnému vývoji epidemie a dynamice šíření nelze v nejbližších dnech očekávat výraznější zlepšení. Pravděpodobný je scénář pomalého brždění epidemie, tj. pozvolný pokles nově diagnostikovaných případů.

 

Nejvíce sledovaným parametrem pro další období bude i nadále počet případů v seniorní skupině obyvatel a počet hospitalizací. Stejně jako pro celou republiku, tak i pro Prahu platí stejné pravidlo. Pro udržení současného stavu, tj. zamezení rapidnějšího nárůstu počtu nově diagnostikovaných případů, a naopak dosáhnutí stavu, kdy budeme opět pozorovat kontinuální pokles případů, je klíčové dodržování pravidel 3R, tedy nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dostatečných rozestupů.

 

V Praze 15. 1. 2021

 

Ministerstvo zdravotnictví