Komentář k epidemiologické situaci onemocnění covid-19 v Praze k datu 8. 1. 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje komentář Ministerstva zdravotnictví k epidemiologické situaci onemocnění covid-19 v hlavním městě Praze k datu 8. 1. 2021:

 

Za posledních 7 dní bylo v průměru hlášeno v Praze téměř 1 200 nových případů COVID19 (1 181). Výrazné záchyty jsou zaznamenávaný zejména na začátku pracovního týdne, což je očekávaný efekt po víkendu. Počty případů se v posledním týdnu pohybovaly v rozmezí od 400 případů (sobota) do 2 000 případů (úterý). Rizikový parametrem je zejména počet případů v seniorní skupině, kterých je v průměru 200 denně. Tyto vysoké hodnoty záchytů u seniorní skupiny se následně promítají do počtu hospitalizací. Celkový počet případů je navázán i na počet provedených testů, a to jak PCR, tak antigenních. Vyšší počty u obou typů testů jsou obvykle v pracovních dnech. Denní průměr pro všední dny u PCR testů v Praze se pohybuje okolo 5 000.

 

Nejvíce sledovaným parametrem, který odráží současnou epidemiologickou situaci, je počet hospitalizací a stav kapacit lůžkové a intenzivní péče. Aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno 830 pacientů. Na jednotkách intenzivní péče je léčeno 179 pacientů. Obě tyto hodnoty i nadále stoupají. Vzhledem k aktuálním počtům záchytů ve vulnerabilní skupině lze očekávat v dalším období zvýšený počet nových příjmů k hospitalizaci a stoupající počet hospitalizací. S přihlédnutím k současnému vývoji epidemie a dynamice šíření, nelze v nejbližších dnech očekávat výraznější zlepšení aktuální epidemiologické situace. Naopak lze predikovat další výrazné záchyty, a to z důvodu vyššího počtu epidemiologicky významných kontaktů a celkových požadavků na testování, včetně antigenního testování.

 

     

 

Klíčovým pro hodnocení situace a další vývoj bude tento a následný týden. Nejvíce sledovaným parametrem bude počet případů v seniorní skupině obyvatel, ze kterých je generován vyšší počet hospitalizací, což může pří současném tempu růstu vytvářet tlak na kapacity lůžkové a intenzivní péče.

 

Stejně jako pro celou republiku, tak i pro Prahu platí stejné pravidlo, a to, že pro udržení současného stavu, tj. zamezení rapidnějšího nárůstu počtu nově diagnostikovaných případů, a naopak dosáhnout stavu, kdy budeme opět pozorovat kontinuální pokles případů, je klíčové dodržování pravidel 3R, tedy nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dostatečných rozestupů.

 

V Praze 9. 1. 2021

 

Ministerstvo zdravotnictví