Kontroly masných surovin v provozovnách stravovacích služeb průběžně pokračují

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) pokračuje v průběžných kontrolách pražských provozoven poskytujících stravovací služby, včetně kontrol masných surovin pro přípravu pokrmů.  V průběhu 10. kalendářního týdne roku 2019 se zaměstnanci HSHMP zaměřili na kontroly provozoven, které připravují pokrmy pro citlivé a nejvíce zranitelné strávníky, což jsou děti, nemocní a senioři.

 

V týdnu od 4. 3. 2019 do 8. 3. 2019 HSHMP, odbory hygieny výživy (HV) a hygieny dětí a mladistvých (HDM), celkem 42 kontrol provozoven stravovacích služeb, z toho 22 kontrol v zařízeních sociálních služeb (domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou apod.), 9 kontrol ve stravovacích provozech nemocnic a 11 kontrol v předškolních a školních stravovacích provozovnách.

 

Pří žádné kontrole nebylo zjištěno hovězí maso dodávané z Polska. Ke kontrolovaným masům byly předloženy dodací listy a nebyla zjištěna žádná závažná pochybení týkající se masných surovin.

 

Pouze v jednom případě se vyskytlo pochybení ve značení zamraženého polotovaru, za což bude udělena sankce. Kromě kontroly surovin pro výrobu pokrmů hygienici kontrolovali také další povinnosti provozovatelů týkající se především dodržování provozní a osobní čistoty. Ve třech případech HSHMP zaznamenala špatný stavebně technický stav provozovny a nedostatečnou provozní čistotu. Za zjištěné nedostatky budou uděleny sankce v celkové výši 40 000 Kč.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 


Zdroj: pixabay.com

 

Na území hlavního města Prahy nebylo v okamžik výše popisovaných kontrol hlášeno žádné onemocnění v souvislosti s konzumací masa dodávaného z Polska.

 

V Praze 11. 3. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání