Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v březnu 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce března 2019 celkem 182 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 35 finančních sankcí v celkové výši 271.000,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci březnu byly zjištěny zejména nedostatky u označování rozpracovaných pokrmů, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů, v technologickém postupu při přípravě pokrmů a udržování potravin při bezpečných teplotách (viz graf č. 2).

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 23 kontrol a na ohlášení zdravotních obtíží po požití pokrmu bylo provedeno 22 kontrol. V 7 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

Graf č. 1

 

Zdroj: HSHMP

 

Graf č. 2

 

Zdroj: HSHMP

 

Fotografie provozoven

 

Foto č. 1: nedostatečná provozní hygiena zázemí stravovacího provozu

 

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 2: nedostatečná provozní hygiena zařizovacího předmětu

 

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 3: nedostatečná provozní hygiena zařizovacího předmětu

 

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 4: nedostatky v technologickém postupu při přípravě pokrmů

 

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 5: výskyt hmyzu v kuchyni

 

Zdroj: HSHMP

 

Seznam provozoven kontrolovaných HSHMP v měsíci březnu 2019 (pdf; 418 kB)

 

V Praze 11. 4. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání