Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v červenci 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v průběhu měsíce července 2020 celkem 138 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 28 finančních sankcí v celkové výši 108 100,- Kč. Byly vydány 3 opatření – nařízení provedení sanitace v provozovnách stravovacích služeb.

Na základě podnětu se uskutečnilo 18 kontrol, z toho 5 podnětů se týkalo nedodržování vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 11 kontrol. V 7 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci červenci byly zjištěny zejména nedostatky ve značení rozpracovaných pokrmů, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve skladování potravin a v provozní hygieně. (viz graf č. 2).

 

Graf č. 1

 

 

Graf č. 2

 

 

FOTOGRAFIE PROVOZOVEN

 

Fota č. 1 nedostatky v provozní hygieně

 

 

Foto č. 2 - nedostatky v provozní hygieně

 

 

Foto č. 3 - nedostatky v provozní hygieně

 

 

Foto č. 4 – zaplísněné potraviny

 

 

Foto č. 5 – nesourodé skladování potravin a nedostatky v provozní hygieně

 

 

V Praze 10.8.2020

 

Ing. Pavel Zikl

pověřený zastupováním ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání