Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v červnu 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v průběhu měsíce června 2020 celkem 199 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 36 finančních sankcí v celkové výši 118 800,- Kč. Byly vydány 3 opatření – nařízení provedení sanitace v provozovnách stravovacích služeb.

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 44 kontrol, z toho 27 podnětů se týkalo nedodržování vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 16 kontrol. Ve 4 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci červnu byly zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve skladování potravin, ve značení rozpracovaných pokrmů a v dodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).

 

Graf č. 1

 


 

Graf č. 2
 

 

Fotografie provozoven:

 

Foto č. 1 – nevhodné uložení a skladování syrového masa

 


 

Foto č. 2 – zaplísněné bylinky

 


 

Foto č. 3 - nedostatečná provozní hygiena

 


 
Foto č. 4 – nesourodé skladování potravin

 

 

V Praze 14.7.2020

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
 

 


 

Přílohy