Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v lednu 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedla v průběhu měsíce ledna 2019 celkem 194 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 63 finančních sankcí v celkové výši 360.400,- Kč, dále se realizovalo 1 nápravné opatření – okamžité uzavření provozovny.  Za méně závažné nedostatky pražští hygienici uložili 4 napomenutí.

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci lednu 2019 byly zjištěny zejména nedostatky u označování rozpracovaných pokrmů, nedodržování postupů na zásadách HACCP, nedostatky v požadavcích na hygienu provozu, nedostatky ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů, nedostatky v obecných požadavcích na potravinářské prostory a nedostatečná ochrana potravin a pokrmů před kontaminací při manipulaci (viz graf č. 2).

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 29 kontrol, z toho na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 14 kontrol. V 1 případě se podnět ukázal jako oprávněný.

 

GRAF č. 1

 

Zdroj: HSHMP

 

GRAF č. 2

 

Zdroj: HSHMP

 

FOTOGRAFIE Z PROVOZOVEN

 

Foto č. 1: porušená podlaha v zázemí provozovny

 


Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 2: nedostatky v čistotě zařizovacích předmětů a v uložení pokmů

 

Zdroj: HSHMP

 

Fota č. 3 a 4: nedostatky v čistotě zařizovacích předmětů

 

Zdroj: HSHMP

 

V Praze 21. 2. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová

ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání