Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v listopadu 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v průběhu měsíce listopadu 2020 celkem 14 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 6 finančních sankcí v celkové výši 25 000,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 8 kontrol, podněty se převážně týkaly nedodržování platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Na zdravotní obtíže po požití pokrmu byla provedena 1 kontrola. V tomto případě se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. V provozovnách stravovacích služeb v měsíci listopadu byly zjištěny zejména nedostatky ve skladování potravin a v udržování hotových pokrmů při bezpečných teplotách (viz foto).

 

 

 

 

V Praze 4.12. 2020

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání


 

Přílohy