Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v prosinci 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v průběhu měsíce prosince 2020 celkem 11 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky bylo zahájeno správní řízení o pokutě. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 8 kontrol, podněty se převážně týkaly nedodržování platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. V provozovnách stravovacích služeb v měsíci prosinci byly zjištěny zejména nedostatky ve skladování potravin, v označování rozpracovaných pokrmů a v provozní hygieně (viz fota).

 

 

 

 

 

 

V Praze 7. 1. 2021

 

Ing. Pavel Zikl
ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání


 

Přílohy