Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v průběhu 3. čtvrtletí 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v období od 1.7. – 30.9.2021 celkem 339 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 37 finančních sankcí v celkové výši 208 600,- Kč; za méně závažné nedostatky pak 2 napomenutí. HSHMP zároveň vydala  7 opatření – v pěti případech nařízení provedení sanitace a ve dou likvidaci pokrmů.

 

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 73 kontrol, podněty se týkaly převážně nedostatečné provozní hygieny a nedodržování platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Na zdravotní obtíže po požití pokrmu hygienici provedli 28 kontrol. V 9 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

V provozovnách stravovacích služeb za 3. čtvrtletí 2021 hygienici sledovali zejména nedostatky v provozní hygieně, ve skladování potravin, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve značení rozpracovaných pokrmů a v nedodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).

 

Graf č. 1:

 Graf č. 2:

 


 

Fotografie provozoven:

 

Foto č. 1 – nedostatky v provozní hygieně a skladování vajec

 


 
Foto č. 2 – nedostatky v provozní hygieně zařizovacího předmětu

 


 
Foto č. 3 – nedostatky v provozní hygieně

 


 

Foto č. 4 – nedostatky v provozní hygieně

 


 
Foto č. 5 - 6 – nedostatky ve skladování pokrmů

 


 


 
Foto č. 7 – nedostatečná teplota a nevhodné skladování hotového pokrmu 

 

 

V Praze 7. 10. 2021

 

Ing. Pavel Zikl

ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání