Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v srpnu 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v průběhu měsíce srpna 2020 celkem 44 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 9 finančních sankcí v celkové výši 23 100,- Kč.

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 21 kontrol. Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 5 kontrol. Ve 3 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci srpnu byly zjištěny zejména nedostatky ve skladování potravin, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací a v provozní hygieně (viz graf č. 2).
 

 

FOTOGRAFIE PROVOZOVEN:

 

 

 

V Praze 15.9.2020

Ing. Pavel Zikl

pověřený zastupováním ředitele odboru hygieny výživy a přemětů běžného užívání HSHMP


 

Přílohy