Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v únoru 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedla v průběhu měsíce února 2019 celkem 182 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 31 finančních sankcí v celkové výši 132.300,- Kč.

 

V provozovnách stravovacích služeb se během během měsíce února objevily zejména nedostatky v provozní hygieně, ve skladování potravin
a surovin pro přípravu pokrmů, označování rozpracovaných pokrmů, ochraně potravin a pokrmů před kontaminací při manipulaci a nedodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 22 kontrol, z toho na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 7 kontrol. Ve 4 případech se podnět ukázal jako oprávněný.

 

Graf č. 1

 

Zdroj: HSHMP
 

Graf č. 2

 

Zdroj: HSHMP

 

FOTOGRAFIE PROVOZOVEN

 

Foto č. 1 – nedostatečná provozní hygiena instalací v kuchyni

 

Zdroj: HSHMP

 
Foto č. 2 – nedostatečná provozní hygiena zařizovacích předmětů

 

Zdroj: HSHMP

 
Foto č. 3 – nedostatečná čistota podlah a stěn v provozovně

 

Zdroj: HSHMP

 
Foto č. 4 – hrubá přípravna zeleniny s předměty nesouvisejících s provozem

 

Zdroj: HSHMP

 
Foto č. 5 – nedostatečná čistota zařizovacího předmětu ve výčepu

 

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 6 – nedostatečná provozní hygiena zařizovacích předmětů a provozního náčiní

 

Zdroj: HSHMP

 

V Praze 18. 3. 2019

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání